Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika [AEiE]

 

Okres kształcenia: 4 lata (8 semestrów) 

Język kształcenia:  angielski 

Opis programu:

Program ma na celu kształcenie doktorantów innowacyjnych i nowatorskich technik, metodologii, implementacji metod numerycznych oraz analizy danych w inżynierii. Kursy programu obejmują: 

  • przedmioty obowiązkowe i fakultatywne, które dotyczą m.in.: egzoszkieletów w systemach mechatronicznych, metod symulacyjnych w inżynierii systemów, technik pomiarowych w fotonice, a także 
  • wykłady profesorów wizytujących z różnych dziedzin, którzy będą prowadzić zajęcia z zakresu aktualnych zagadnień badawczych.  

Najważniejsze tematy objęte programem to: różne modele systemów elektronicznych i maszyn elektrycznych, a także szerokopasmowe systemy komunikacji światłowodowej. 

Program ten zapewnia doktorantom wymagane wykształcenie z zakresu automatyki, elektroniki i elektrotechniki, obejmując szeroki wachlarz branż, w celu opracowania własnych pomysłów i koncepcji, a także umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. 

/energetyka, napędy elektryczne, układy sterowania, elektronika energetyczna  / 

Możliwości rozwoju kariery: 

Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu automatyki, elektroniki i elektrotechniki

Otrzymają kwalifikacje do podjęcia pracy w branży jako liderzy jednostek lub do kontynuowania badań i nauki jako eksperci w swojej dziedzinie. 

Słowa kluczowe:

  • Systemy elektryczne i elektroniczne 
  • Automatyka i robotyka 
  • Maszyny elektryczne 
  • Fotonika