Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla wszystkich doktorantów Szkoły Doktorskiej. Jest ono prowadzone w formie on-line w opaciu o uczelnianą platformę moodle. Nawet jeśli na poprzednim etapie kształcenia (studia I lub II stopnia) obecny doktorant zaliczył to szkolenie, wymagane jest kolejne podejście.

 

 Instrukcja zaliczenia e-kursu BHP:

 

  1. Wejdź na platformę eNauczanie https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/index.php?categoryid=251
  2. Wybierz kurs Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów
  3. Wybierz Zapisywanie samodzielne (Student) i zaloguj się jak do mojaPG
  4. Zapoznaj się z materiałem SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
  5. Przejdź do rozwiązania testu sprawdzającego „Quiz”- masz na to 15 minut.
  6. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu 6 prawidłowych odpowiedzi na 10 pytań
  7. Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system. Jeżeli nie zaliczysz testu w pierwszym podejściu przysługuje Tobie jeszcze jedno dodatkowe podejście.
  8. Wpisu zaliczenia przedmiotu w mojaPG dokonuje osoba odp. za przedmiot na koniec semestru.

Informacje na temat kursu znajdują się również w zakładce naszej szkoły na platformie eNauczanie pod linkiem.

Powodzenia!