Dla kandydatów

W dniu 18 kwietnia 2019 r. utworzona została Szkoła Doktorska na Politechnice Gdańskiej, prowadzona wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN) oraz Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN), która rozpoczęła kształcenie doktorantów od roku akademickiego 2019/2020.

W tej zakładce będziemy umieszczać informacje dla kandydatów dotyczące rekrutacji.