Ubezpieczenie zdrowotne doktorantów - szczegółowa informacja

 

Doktoranci niebędący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niemogący wykazać się ważną Kartą Polaka lub dokumentem zaświadczającym, iż zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, mogą zawrzeć z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne i samodzielnie opłacać comiesięczną składkę.

1. Aby ubezpieczyć się zdrowotnie należy udać się do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w Gdańskuul. Podwale Staromiejskie 69, w celu podpisania umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Potrzebne dokumentu do umowy w NFZ:
  • zaświadczenie z biura Szkoły Doktorskiej o statusie doktoranta,
  • paszport,
  • dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Województwa Pomorskiego
  • PESEL

2. Następnie należy zarejestrować umowę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS): ul. Chlebnicka 3/8 (10 minut pieszo od NFZ)

Wymagane dokumenty:
  • paszport
  • umowa NFZ
  • formularz rejestracyjny: ZUS ZZA (dostępny również w ZUS)
     

Każdego miesiąca do ZUS należy składać osobne oświadczenie o nazwie ZUS DRA. Najbliższy oddział ZUS znajduje się przy ulicy Tuwima 9. Termin złożenia deklaracji i płatności upływa 15 dnia następnego miesiąca (np. w styczniu formularz ZUS DRA należy wypełnić i opłacić do 15 lutego). W przypadku zmiany danych osobowych następujące dokumenty: ZUS ZIPA i ZUS ZIUA należy złożyć w ciągu 7 dni.

Płatności: Każda osoba podczas rejestracji otrzymuje indywidualny numer konta bankowego. Obecnie miesięczna opłata za dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi 55,80 zł

Jak skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego? Można odwiedzić lekarza współpracującego z NFZ, przychodnię zdrowia lub szpital oznaczony logo NFZ. Polecamy Centrum Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ponieważ pracują tam lekarza, którzy posługują się j. angielskim. Należy pamiętać, aby zabrać ze sobą umowę NFZ i ostatnie potwierdzenie płatności.