Rozliczenia procesu kształcenia w r.a. 2022/2023 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Rozliczenia procesu kształcenia w r.a. 2022/2023

Rozliczenie I semestru 

Z uwagi na konieczność rozliczenia 1. semestru kształcenia w Szkole Doktorskiej, doktoranci I roku zobowiązani są do dnia 26 lutego 2023 r.(niedziela) wypełnić "Sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej / kształcenia w Szkole Doktorskiej", dotyczące pierwszego semestru kształcenia.

Sprawozdanie powinno być wypełnione przez doktoranta elektronicznie w systemie Moja PG, w j. angielskim, z wykorzystaniem funkcji eDokumentu. Następnie podpisane (podpis doktoranta), zeskanowane do formatu pdf i dołączone do eDokumentu.
Po podpisaniu sprawozdania przez doktoranta i przesłaniu go dalej, formularz pojawi się na koncie wybranej wcześniej osoby (najpierw promotora, a następnie koordynatora). 
Sprawozdanie zostało przypisane automatycznie przez Biuro Szkoły Doktorskiej do kont doktorantów I semestru.

W celu usprawnienia Państwa pracy przy korzystaniu z eDokumentów przekazanych przez doktorantów, Biuro Szkoły Doktorskiej przygotowało Instrukcję korzystania z eDokumentów (formularzy). Instrukcja jest dostępna w zakładce --> Dla promotorów. Dostęp do zakładki jest możliwy po zalogowaniu się na stronie (dane dostępu takie same jak do systemu Moja PG. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o  zapoznanie się z instrukcją.

W celu zapewnienia terminowego rozliczenia 1 semestru kształcenia w Szkole Doktorskiej prosimy o regularne sprawdzanie swojej skrzynki mailowej oraz systemu Moja PG i zatwierdzanie eDokumentów bez zbędnej zwłoki.