Dodatkowe informacje - podsumowanie

Kalendarz roku akademickiego --> tutaj
Akademik doktorancki --> tutaj
Legalizacja pobytu w Polsce --> tutaj
Ubezpieczenia i składki --> tutaj
Program kształcenia w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej  --> tutaj
Regulamin Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej --> tutaj
FAQ --> tutaj