PROM | Politechnika Gdańska

Treść strony

PROM

Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Program koordynowany na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Program obejmuje podniesienie kwalifikacji doktorantów wszystkich wydziałów PG oraz podniesienie kwalifikacji kadry akademickiej w kontekście umiędzynarodowienia prowadzonych przez nich badań naukowych oraz rozpowszechniania ich wyników. Okres realizacji od 1 października 2019 r. do 20 września 2021 r.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  • wyjazdy doktorantów PG na zagraniczne konferencje naukowe,
  • udział doktorantów z PG i uczelni zagranicznych w specjalistycznych letnich i zimowych szkołach naukowych na PG,
  • miesięczne pobyty doktorantów PG w renomowanych ośrodkach naukowo-badawczych i akademickich za granicą, umożliwiające wykorzystanie niedostępnej w kraju unikatowej aparatury,
  • udział kadry akademickiej w przygotowywaniu międzynarodowych wniosków grantowych w ramach funduszy oferowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wsparciem objętych zostanie 90 doktorantów oraz 10 pracowników kadry akademickiej z Politechniki Gdańskiej oraz zagranicznych ośrodków naukowych, w tym 50 osób wyjedzie za granicę, a 40 obcokrajowców przyjedzie na PG.

Kierownik projektu
dr hab. inż. Arkadiusz Żak, prof. nadzw. PG

Biuro Projektu
mgr Monika Grzonkowska
Budynek Wysokich Napięć (budynek nr 26), pok. 102
tel. +48 58 347-24-16
email: prom@pg.edu.pl