Dyscypliny w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

Lp.

Dziedzina

Lp.

Dyscyplina

PG

IMP PAN

IBW PAN

1.

Nauki społeczne

1.

ekonomia i finanse [EiF]

 •  

 

 

2.

nauki o zarządzaniu i jakości [ZiJ]

 •  

 

 

2.

Nauki ścisłe i przyrodnicze

3.

nauki chemiczne [NCh]

 •  

 

 

4.

nauki fizyczne [NF]

 •  

 

 

5.

matematyka [M]

 •  

 

 

3.

Nauki inżynieryjno-techniczne

6.

inżynieria lądowa i transport [ILiT]

 •  

 

 •  

7.

architektura i urbanistyka [AiU]

 •  

 

 

8.

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka [IŚGiE]

 •  

 

 

9.

inżynieria materiałowa [IMa]

 •  

 

 

10.

inżynieria mechaniczna [IMe]

 •  
 •  

 

11.

automatyka, elektronika i elektrotechnika [AEiE]

 •  

 

 

12.13.

informatyka techniczna i telekomunikacja [ITiT]

inżynieria biomedyczna [IB]
(od r.a. 2022/2023)

 •  

 

 •