Dyscypliny w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

Lp.

Dziedzina

Lp.

Dyscyplina

PG

IMP PAN

IBW PAN

1.

Nauki społeczne

1.

ekonomia i finanse

 •  

 

 

2.

nauki o zarządzaniu i jakości

 •  

 

 

2.

Nauki ścisłe i przyrodnicze

3.

nauki chemiczne

 •  

 

 

4.

nauki fizyczne

 •  

 

 

5.

matematyka

 •  

 

 

3.

Nauki inżynieryjno-techniczne

6.

inżynieria lądowa i transport

 •  

 

 •  

7.

architektura i urbanistyka

 •  

 

 

8.

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 •  

 

 

9.

inżynieria materiałowa

 •  

 

 

10.

inżynieria mechaniczna

 •  
 •  

 

11.

automatyka, elektronika i elektrotechnika

 •  

 

 

12.

informatyka techniczna i telekomunikacja

 •