Egzamin z języka angielskiego

 

Osoby nieposiadającego żadnego z certyfikatów wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały rekrutacyjnej przed immatrykulacją będą musiały zdać egzamin ACERT z j. angielskiego na poziomie B2organizowany przez Centrum Języków Obcych (CJO) na Politechnice Gdańskiej. Egzamin taki, zgodnie z zapowiedziami, organizowany będzie w czerwcu i wrześniu 2019r. Szczegóły odnośnie przystąpienia do egzaminu ACERT znajdują się na stronie domowej (CJO): https://cjo.pg.edu.pl/egzamin-wewnetrzny-acert 

Certyfikatu nie wymaga się od osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym oraz od osób, dla których język angielski był językiem wykładowym na studiach wyższych  

UWAGA! Zapisy na czerwcowy termin (18 czerwca 2019 roku) egzaminu są już zamknięte. Kolejny egzamin odbędzie się we wrześniu - najprawdopodobniej 4 września 2019 r.. Będzie to termin dedykowany tylko kandydatom do szkoły doktorskiej. Osoby, które zapisały się na 9 września 2019 r. zostaną automatycznie przepisane na termin wcześniejszy.
Zapisy na egzamin przyjmowane są w Cetrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej