Egzamin z języka angielskiego

 

Osoby nieposiadającego żadnego z certyfikatów wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały rekrutacyjnej przed immatrykulacją będą musiały zdać egzamin ACERT z j. angielskiego na poziomie B2, organizowany m. in. przez Centrum Języków Obcych (CJO) na Politechnice Gdańskiej. Szczegóły odnośnie przystąpienia do egzaminu ACERT znajdują się na stronie domowej (CJO). W celu poznania terminu tego egzaminu, proszę śledzić stronę CJOEgzamin może być zdany również na innych uczelniach zrzeszonych w Stowarzyszeniu Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO.

Certyfikatu nie wymaga się od osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym oraz od osób, dla których język angielski był językiem wykładowym na studiach wyższych