Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego

 

Kandydat, aby zostać przyjętym do szkoły doktorskiej, musi udowodnić swoją znajomość języka angielskiego, przedstawiając certyfikat, co najmniej na poziomie B2. Wykaz certyfikatów, potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie znajduje się w załączniku nr 4 do uchwały rekrutacyjnej
Certyfikatu nie wymaga się od osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym oraz od osób, dla których język angielski był językiem wykładowym na studiach wyższych.   

Kandydaci, którzy nie posiadają żadnego z certyfikatów uznawanych przez Politechnikę Gdańską, mogą przystąpić do egzaminu z języka angielskiego ACERT na poziomie B2, organizowanego przez polskie uczelnie zrzeszone w Stowarzyszeniu Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO.

ACERT to ogólnopolski, akademicki certyfikat dający możliwość poświadczenia znajomości języka obcego ogólnego oraz specjalistycznego.

Od roku 2014 studenci szkół wyższych w Polsce mogą przystępować do egzaminu z języka obcego, który potwierdzany jest certyfikatem zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego CEFR. Egzamin umożliwia określenie kompetencji językowych na różnych poziomach zaawansowania.

Certyfikat ACERT jest wydawany przez uczelnie zrzeszone w Stowarzyszeniu Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO. Wysoką jakość egzaminu gwarantują procedury opracowane przez ekspertów z poszczególnych ośrodków akademickich. Certyfikat ACERT jest cenną alternatywą dla egzaminów zewnętrznych.

Chcielibyśmy poinformować, że druga edycja egzaminu ACERT dla kandydatów Szkoły Doktorskiej odbędzie się 15 września 2020 r.

Zapisy na egzamin będziemy prowadzić w dniach 24 sierpnia - 9 września. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów oraz egzaminu zostaną umieszczone na stronie CJO 24 sierpnia 2020 o godz. 9.00.

W przypadku chęci przystąpienia do tego egzaminu na Politechnice Gdańskiej, należy śledzić stronę Centrum Języków Obcych PG lub skontaktować się bezpośrednio z pracownikami centrum.