Ekonomia i Finanse [EiF] 

 

Okres kształcenia: 4 lata (8 semestrów) 

Język kształcenia:  angielski 

Opis programu: 

Program kształcenia w obszarze Ekonomia i Finanse został tak zaprojektowany, aby dostarczyć jego uczestnikom profesjonalnej wiedzy z obszaru ekonomii i finansów. Program obejmuje zagadnienia dotyczące ogólnej filozofii, filozofii nauk, logiki, ilościowych i jakościowych metod badawczych, teorii ekonomii. W trakcie kształcenia doktoranci będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach kształcących ich umiejętności analityczne w obszarze ekonomii i finansów. 

Zajęcia oferowane dotyczą teorii ekonomii, w szczególności mechanizmów tworzenia się cen, mechanizmów powstawania równowagi ogólnej, modeli makroekonomicznych, polityki fiskalnej i monetarnej, teorii cyklu koniunkturalnego, teorii wzrostu i rozwoju gospodarczego. Ponadto zajęcia obejmują zagadnienia z obszaru ekonomii rynków pracy, sektora publicznego. Obok tematyki makroekonomicznej doktoranci znajdą w ofercie kształcenia kwestie mikroekonomiczne, dotyczące teorii użyteczności, zachowań konsumentów, analizy struktur rynkowych czy strategii w różnych organizacjach, modelowania ekonomicznego, jak również procesów stochastycznych w gospodarce. 

Możliwości rozwoju kariery: 

Absolwenci programu doktorskiego zdobędą obszerną wiedzę oraz profesjonalne umiejętności w obszarze ekonomii i finansów, a także z zakresu filozofii, logiki oraz metod badań naukowych. Absolwenci tego programu będą posiadać kwalifikacje umożliwiające im kontynuowanie kariery w sektorze prywatnym jako specjaliści lub prowadzenie pracy naukowej na uczelni.  

Słowa kluczowe:

  • ekonomia, gospodarka 
  • finanse 
  • rozwój gospodarczy 
  • wzrost gospodarczy 
  • handel międzynarodowy 
  • rynek pracy 
  • nowe technologie
  • problem ubóstwa  
  • rynki finansowe