LISTA POTENCJALNYCH PROMOTORÓW DLA DOKTORANTÓW W SZKOLE DOKTORSKIEJ
NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2019/2020[*]

Dyscyplina: ekonomia i finanse

 

Pracownicy Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Lp.

Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)

1

dr hab. Małgorzata Gawrycka

2

dr hab. inż. Tomasz Korol

3

dr hab. Ewa Lechman

4

dr hab. Magdalena Olczyk

5

dr hab. inż. Aleksandra Parteka

6

dr hab. Błażej Prusak

7

prof. dr hab. Luciano Segreto

8

dr hab. Alicja Sekuła

9

dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz

10

dr hab. inż. Krzysztof Zięba

 

[*] Lista osób, które zgłosiły się do pełnienia funkcji promotora w szkole doktorskiej, przygotowana na podstawie wypełnionych przez pracowników ankiet przesłanych przez wydział