Program kształcenia, dyscyplina: Ekonomia i finanse, r.a 20190/2020, zajęcia obowiązkowe

No. 

 Semester  

Course name 

8PRK-effect type assigned  

Course type 

 Assessment form 

Pass 

/grade 

Total hours of training  

1 

1 

Philosophy, research methodology with elements of logic

 

Course outline 

P8U_W  

P8S_WG 

P8S_KK  

Lecture 

Written 

Grade 

30 

2 

1 

Quantitative research methods

 

Course outline 

P8U_W 

P8S_WG 

P8S_KK  

Laboratories 

Written 

Grade 

30 

3 

1 

Qualitative research methods 

 

Course outline

P8U_W  

P8S_WG 

P8S_KK  

Laboratories 

Written 

Grade 

30 

4 

2 

Economic theory*

 

Course outline 

P8U_U  

P8S_WG  

P8U_W  

Lecture 

Written 

Grade 

60 

5 

2 

Empirical research in economics**  

 

Course outline

P8S_UW  

P8S_UK  

P8S_UU  

P8U_K  

P8S_UO  

Laboratories 

Written 

Grade 

30 

Total 

180h

Harmonogram zajęć - I semestr r.a. 2019/2020

1. Philosophy, research methodology with elements of logic  - 30 godz., dr Mateusz Bonecki

  • sala 009, 26.11.2019 (15.15-21.00), 27.11.2019 (15.15-21.00), 28.11.2019 (15.15-21.00), 29.11.2019 (15.15-21.00), 30.11.2019 (9.15-15.00)

2. Quantitative research methods, labs - 30 godz., dr Piotr Paradowski

  • 5.12.2019 TBA, 6.12.2019 (11.15-17.00) s. 202, 7.12.2019 (10.15-16.00) s. 202, 16.01.2020 (15.15-21.00) s. 214, 17.01.2020 (11.15-17.00) s. 202, 18.01.2020 (10.15-16.00) s.202

3. Qualitative research methods, labs  - 15 godz.- Joanna Szulc, 15 godz.-dr hab. inż. Krzysztof Zięba

  • sala 009, 26.11.2019 (9.15-14.00), 28.11.2019 (9.15-14.00), 29.11.2019 (9.15-14.00)
  • 7.01.2019 (15.15-20.00) s. 214, 8.01.2019 --- TBA, 9.01.2019 (15.15-20.00) s. 214, 10.01.2019 (15.15-20.00) s.202

 

Harmonogram zajęć - II semestr r.a. 2019/2020

4. Economic theory* - dr hab. Ewa Lechman, dr hab. Tomasz Brodzicki

UWAGA ZMIANA - zajęcia przeniesione na semestr 4 

5. Empirical research in economics**   - dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, dr Aleksandra Kordalska

UWAGA ZMIANA - zajęcia przeniesione na semestr 4