LISTA POTENCJALNYCH PROMOTORÓW DLA DOKTORANTÓW W SZKOLE DOKTORSKIEJ
NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Pracownicy Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Lp. Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)
słowa kluczowe max liczba nowych doktorantów na rok 2020/2021 *
1. prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz

1.international business,

2.internationalization of firms, 

3.International entrepreneurship,

4.small and medium-sized enterprises 

1
2. dr hab. Małgorzata Gawrycka

1.labour market,

2.demographic changes,

3.labour share,

4.employment policy

2
3. dr hab. Ewa Lechman

1.ICT,                     

2.digital economy,

3.technology diffusion,

4.economic development

9
4. dr hab. Anna Lis

1.industrial cluster,

2.inter-organizational cooperation,

3.innovation,

4.technology transfer

2
5. dr hab. Magdalena Olczyk

1.international trade,

2.country, industry, SMEs competitiveness, 

3.global value chains,           

4.new macroeconomic issues

1
6. dr hab. inż. Aleksandra Parteka

1.international economics,     

2.economic growth and development,         

3.trade and labour markets interactions,         

4.technological change

10
7. dr hab. Błażej Prusak

1.bankruptcy , 

2.business valuation,

3.corporate finance,       

4.stock recommendations

1
8. prof. dr hab. Luciano Segreto

1.international economics,     

2.economic history,         

3.Globalization,

4.Business history

5
9. dr hab. Alicja Sekuła

1.local government finance,              

2.public finance,   

3.local and regional development,    

4.fiscal decentralization

1
10 dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz

1.international economics,           

2.global value chains,

3.efficiency and productivity,

4.convergence

1
*) Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej (§13) całkowita liczba doktorantów Szkoły Doktorskiej pod opieką promotora zależy od jego zależy od jego aktywności publikacyjnej w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rekrutację, mierzonej liczbą publikacji, o wartości co najmniej 70 punktów,  stanowiących osiągnięcie, przy czym do ustalenia wartości osiągnięcia stosuje się punktację podaną w aktualnym Wykazie Monografii, Czasopism i Konferencji Zagranicznych. Liczba doktorantów ustalana jest na moment wyznaczania opieki promotorskiej dla nowoprzyjętych doktorantów.