Etap I: ocena formalna dokumentów

 

W pierwszym etapie sprawdzane są kryteria formalne (skala: spełnia / nie spełnia), określone w §3 zasad rekrutacji:

Kandydaci, którzy spełnili kryteria formalne przechodzą do etapu drugiego