Etapy i kryteria oceny kandydatów

 

Kandydaci do szkoły doktorskiej oceniani są w trzech etapach:

1.  W pierwszym etapie sprawdzane są kryteria formalne.

2. W drugim etapie kandydaci oceniani są pod względem dwóch kryteriów jakościowych - średniej ocen ze studiów wyższych i posiadanego dorobku naukowego.  

3. Kandydaci, którzy przeszli do etapu trzeciego po spełnieniu kryteriów formalnych, biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej w języku angielskim, oceniającej wiedzę kandydata w tematyce deklarowanej pracy doktorskiej.

 

Po trzecim etapie tworzona jest lista rankingowa kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji.