Obecnie przygotowywane są wewnętrzne dokumenty, które uregulują funkcjonowanie szkoły i kształcenie w jej ramach doktorantów, które rozpocznie się z początkiem roku akademickiego 2019/2020.

 

Harmonogram powstania Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej:

 

Aktualny stan prac związanych z uruchomieniem szkoły doktorskiej na Politechnice Gdańskiej znajdą Państwo w zakładce Doktoranci i szkoła doktorska, w ramach portalu PG poświęconego zmianom wprowadzanym na uczelni w związku z wejściem w życie Konstytucji dla Nauki.