Harmonogram powstania Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej: