Harmonogram rekrutacji na r.a. 2021/2022

 

Szczegółowy terminarz rekrutacji standardowej na r.a. 2021/2022

 

  • 22.06.2021r. - egzamin ACERT z języka angielskiego na poziomie B2 dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej. Więcej informacji tutaj.
  • 29.06.2021 r.- spotkanie informacyjne dla kandydatów, dotyczące rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PG na r.a. 2021/2022. Więcej informacji tutaj.

 

Termin Działanie
do 21.06.2021 (poniedziałek) ogłoszenie rekrutacji na stronie internetowej szkoły doktorskiej
21.06.2021 (poniedziałek) uruchomienie elektronicznego naboru do szkoły doktorskiej w systemie rekrutacyjnym uczelni
08.07.2021 (czwartek) godz. 9:00    ostatni dzień elektronicznej rejestracji do szkoły doktorskiej w systemie rekrutacyjnym uczelni
od 21.06.2021 (poniedziałek) do 09.07.2021 godz. 9:00 (piątek) przyjmowanie kompletu dokumentów do szkoły doktorskiej1
od 12.07.2021 (poniedziałek) do 27.08.2021 (piątek) ocena złożonych wniosków przez komisje rekrutacyjne
od 30.08.2021 (poniedziałek) do 03.09.2021 (piatek) rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do szkoły doktorskiej**:
- ostateczny termin na dostarczenie poświadczenia wybranego osiągnięcia naukowego
do 06.09.2021 (poniedziałek) ostateczny termin na złożenie zaświadczenia o złożeniu pracy magisterskiej / wyznaczeniu terminu obrony pracy magisterskiej (dotyczy osób przed obroną pracy magisterskiej)
do 08.09.2021 (środa) do godz. 12:00 przekazanie przez komisje rekrutacyjne list rankingowych - wyników rekrutacji po rozmowach kwalifikacyjnych do szkoły doktorskiej
do 10.09.2021 (piątek) do godz. 17:00 ogłoszenie list rankingowych - wyników rekrutacji (osoby nie dysponujące dyplomem do czasu jego dostarczenia są umieszczone na liście rankingowej z adnotacją "przyjęty warunkowo")
do 30.09.2021 (czwartek) ostateczny termin na złożenie zaświadczenia o obronie pracy magisterskiej (dotyczy osób przed obroną pracy magisterskiej)
01.10.2021 (piątek) przewidywany termin rozpoczęcia roku akademickiego
do 29.10.2021 (piątek) ostateczny termin na dostarczenie dyplomu oraz podpisania aktu ślubowania doktoranta i przedłożenia dokumentów stwierdzających uprawnienia do stypendium doktoranckiego i związanych z objęciem obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym
 Dokładny termin i godzina rozmów kwalifikacyjnych dla poszczególnych dyscyplin i jednostek tworzących szkołę doktorską są ustalane indywidualnie przez komisję rekrutacyjną dla danej dyscypliny i jednostki lub kandydata.  
 * Uwaga: Wpis na listę doktorantów (uzyskanie statusu doktoranta oraz nabycie prawa do stypendium doktoranckiego) następuje z datą podpisania aktu ślubowania doktoranta i przedłożenia dokumentów stwierdzających uprawnienia do stypendium doktoranckiego i związanych z objęciem obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. 

 1 W przypadku braku dyplomu lub zaświadczenia o ukończenia studiów na moment składania dokumentów możliwe jest dostarczenie oświadczenia o aktualnym stanie studiów oraz suplementu do dyplomu / karty przebiegu studiów.

** Rozmowy kwalifikacyjne dla dyscyplin EiF oraz ZiJ odbędą się wyjątkowo w dn. 6 września 2021 (poniedziałek).