Harmonogram rekrutacji na r.a. 2021/2022

 

Szczegółowy terminarz rekrutacji standardowej zostanie opublikowany wkrótce

 

 Dokładny termin i godzina rozmów kwalifikacyjnych dla poszczególnych dyscyplin i jednostek tworzących szkołę doktorską są ustalane indywidualnie przez komisję rekrutacyjną dla danej dyscypliny i jednostki lub kandydata.  
 * Uwaga: Wpis na listę doktorantów (uzyskanie statusu doktoranta oraz nabycie prawa do stypendium doktoranckiego) następuje z datą podpisania aktu ślubowania doktoranta i przedłożenia dokumentów stwierdzających uprawnienia do stypendium doktoranckiego i związanych z objęciem obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. 

 1 W przypadku braku dyplomu lub zaświadczenia o ukończenia studiów na moment składania dokumentów możliwe jest dostarczenie oświadczenia o aktualnym stanie studiów oraz suplementu do dyplomu / karty przebiegu studiów.