LISTA POTENCJALNYCH PROMOTORÓW DLA DOKTORANTÓW W SZKOLE DOKTORSKIEJ
NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Dyscyplina: inżynieria lądowa i transport

 

Pracownicy Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN)

Lp. Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)
słowa kluczowe max liczba nowych doktorantów na rok 2020/2021 *
1. dr hab. inż. Krystyna Kazimierowicz-Frankowska

1. New solutions in geotechnical engineering
2. Reinforced soil
3. Soil-structure-water interactions
4. Reinforced pavement structures

2
2. prof. dr hab. inż. Danuta Leśniewska

1. granular materials
2. photo-elastic method
3. image analysis in model tests
4. numerical simulation

1
3. dr hab. inż. Rafał Ostrowski

1. Coastal hydrodynamics
2. Sediment transport
3. Shore evolution
4. Shore protection against erosion

5
4. dr hab. inż. Grzegorz Różyński

1. coastal zone morphodynamics
2. climate change in coastal environments
3. signal processing of coastal data
4. coastal zone management

5
 *) Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej (§13) całkowita liczba doktorantów Szkoły Doktorskiej pod opieką promotora zależy od jego zależy od jego aktywności publikacyjnej w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rekrutację, mierzonej liczbą publikacji, o wartości co najmniej 70 punktów,  stanowiących osiągnięcie, przy czym do ustalenia wartości osiągnięcia stosuje się punktację podaną w aktualnym Wykazie Monografii, Czasopism i Konferencji Zagranicznych. Liczba doktorantów ustalana jest na moment wyznaczania opieki promotorskiej dla nowoprzyjętych doktorantów.