LISTA POTENCJALNYCH PROMOTORÓW DLA DOKTORANTÓW W SZKOLE DOKTORSKIEJ
NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2019/2020[*]

Dyscyplina: inżynieria mechaniczna

 

Pracownicy Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN)

Lp.

Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)

1

dr hab. inż. Ryszard Szwaba

2

prof. dr hab. inż. Janusz Badur

3

prof. dr hab. inż. Jacek Pozorski

4

dr hab. Paweł H. Malinowski

5

dr hab. inż. Robert Matysko

6

dr hab. inż. Magdalena Mieloszyk

7

dr hab. inż. Katarzyna Siuzdak

8

prof. dr hab. inż. Anatol Jaworek

9

prof. dr hab. inż. Romuald Rządkowski

10

dr hab. inż. Tomasz Wandowski


[*] Lista osób, które zgłosiły się do pełnienia funkcji promotora w szkole doktorskiej, przygotowana na podstawie wypełnionych przez pracowników ankiet przesłanych przez Instytut