LISTA POTENCJALNYCH PROMOTORÓW DLA DOKTORANTÓW W SZKOLE DOKTORSKIEJ
NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Dyscyplina: inżynieria mechaniczna

 

Pracownicy Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk

Lp. Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)
słowa kluczowe max liczba nowych doktorantów na rok 2020/2021 *
1 dr hab. inż. Magdalena Mieloszyk

1. additive manufacturing
2. structural health monitoring
3. fibre bragg grating sensors
4. THz spectroscopy

10
2 dr hab. inż. Tomasz Ochrymiuk 

1. computational fluid mechanics
2. continuum mechanics
3. transpiration cooling
4. fluid solid interaction

10
3 dr hab. inż. Sylwia Polesek-Karczewska

1. thermal and flow processes
2. reactive flows
3. porous media
4. mathematical modeling

5
4 prof. Jacek Pozorski

1. fluid mechanics
2. multiphase flow
3. turbulence
4. particle methods

9
 *) Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej (§13) całkowita liczba doktorantów Szkoły Doktorskiej pod opieką promotora zależy od jego zależy od jego aktywności publikacyjnej w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rekrutację, mierzonej liczbą publikacji, o wartości co najmniej 70 punktów,  stanowiących osiągnięcie, przy czym do ustalenia wartości osiągnięcia stosuje się punktację podaną w aktualnym Wykazie Monografii, Czasopism i Konferencji Zagranicznych. Liczba doktorantów ustalana jest na moment wyznaczania opieki promotorskiej dla nowoprzyjętych doktorantów.