LISTA POTENCJALNYCH PROMOTORÓW DLA DOKTORANTÓW W SZKOLE DOKTORSKIEJ
NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2019/2020[1]

Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja

 

Pracownicy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Lp.

Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)

1

dr hab. inż. Marek Blok

2

dr hab. inż. Paweł Czarnul

3

dr hab. inż. Dariusz Dereniowski

4

dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek

5

dr hab. inż. Jerzy Konorski

6

dr hab. inż. Jacek Stefański

7

prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski

8

dr hab. inż. Jacek Rak

Pracownicy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Lp.

Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)

1

dr hab. inż. Rafał Szłapczyński

[1] Lista osób, które zgłosiły się do pełnienia funkcji promotora w szkole doktorskiej, przygotowana na podstawie wypełnionych przez pracowników ankiet przesłanych przez wydziały