LISTA POTENCJALNYCH PROMOTORÓW DLA DOKTORANTÓW W SZKOLE DOKTORSKIEJ
NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja

Pracownicy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Lp Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)
słowa kluczowe max liczba nowych doktorantów na rok 2020/2021 *
1. dr hab. inż. Sławomir Jerzy Ambroziak

1.Telecommunications,

2.Radio Communication, 

3.Radio Wave Propagation 

4.Wireless Body Area Networks

5
2. dr hab. inż. Paweł Czarnul

1.high performance computing, 

2.parallel and distributed processing,

3.hybrid CPU+GPU systems,

4.artificial intelligence

4
3 dr hab. inż. Dariusz Dereniowski

1.theory of algorithms

2.computational complexity,

3.distributed algorithms, 

4.graph theory

9
4 dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek

1.thermography,

2.image processing,

3.assisted living technology,

4.machine learning in health

1
5 dr hab. inż. Jerzy Konorski

1.distributed systems,

2.trust and reputation building, 

3.incentive compatibility,   

4.game theory

2
6 prof. dr hab. inż. Bożena Kostek

1.music/speech processing,

2.biosignal processing,       

3.deep learning,

4.multimodal processing

10
7 prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk

1.Distributed Systems and Applications,

2.Software Engineering,           

3.IT Platforms and Technologies,

4.Scalability and Dependability

1
8 dr hab. inż. Marcin Kulawiak

1.Web-GIS, 

2.visual analytics,

3.remote sensing,

4.hazard management

5
9 dr hab. inż. Agnieszka Landowska

1.affective computing,

2.automatic emotion recognition, 

3.user experience,

4.accessibility of systems

5
10 dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski

1.Geographic Information Systems,

2.underwater acoustics, 

3.satellite Earth observation,

4.global navigation satellite systems

2
11 dr hab. inż. Jacek Marszal

1.hydroacoustics,      

2.sonar ystems,    

3.underwater acoustic communications,    

4.digital signal processing

5
12 prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski

1.microwave engineering,

2.computational electromagnetics,

3.microwave filters,   

4.sicientific computing 

9
13 dr hab. inż. Jacek Rak

1.network resilience,

2.resilience of networked systems,

3.communication networks,

4.optimization

0
14 dr hab. inż. Jacek Rumiński

1.machine learning,

2.computer vision pattern recognition,

3.human-system interaction,

4.healthcare informatics

10
15 dr hab. inż. Jarosław Sadowski

1.radiocommunication

2.radiolocalization,

3.radio wave propagation,

4.software defined radio

5
16 dr hab. inż. Jacek Stefański

1.radio communication

2.radio localization,

3.radio navigation

10
17 dr hab. inż. Julian Szymański

1.artificial intelligence

2.natural language processing,  

3.cognitive science,

4.IoT

5

Pracownicy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Lp Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)
słowa kluczowe max liczba nowych doktorantów na rok 2020/2021 *
1 dr hab. inż. Rafał Szłapczyński

1.Multi-objective meta heuristics (MOMH),

2.Evolutionary multi-objective optimisation (EMO),    

3.Decision maker's preferences in optimisation,

4.Optimisation in marine transport

10
*) Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej (§13) całkowita liczba doktorantów Szkoły Doktorskiej pod opieką promotora zależy od jego zależy od jego aktywności publikacyjnej w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rekrutację, mierzonej liczbą publikacji, o wartości co najmniej 70 punktów,  stanowiących osiągnięcie, przy czym do ustalenia wartości osiągnięcia stosuje się punktację podaną w aktualnym Wykazie Monografii, Czasopism i Konferencji Zagranicznych. Liczba doktorantów ustalana jest na moment wyznaczania opieki promotorskiej dla nowoprzyjętych doktorantów.