Inżynieria Lądowa i Transport [ILiT]

 

Okres kształcenia: 4 lata (8 semestrów) 

Język kształcenia: angielski 

Opis programu: 

Program ma na celu przekazanie doktorantom wiedzy z zakresu innowacyjnych i nowatorskich technik, metodyki i zastosowań dotyczących inżynierii lądowej i transportu. Program obejmuje obowiązkowe i fakultatywne przedmioty, które dotyczą różnorodnych aspektów związanych  
z dyscypliną, a także wykłady prowadzone przez profesorów wizytujących z powiązanych dziedzin badawczych. Najważniejsze tematy objęte programem to: zaawansowane metody matematyczne i numeryczne, optymalizacja, systemy pomiarowe. 

Program ten zapewnia doktorantom wymagane wykształcenie z zakresu inżynierii lądowej  
i transportu umożliwiające rozwijanie przez nich własnych pomysłów i koncepcji, jak również twórcze rozwiązywanie problemów. 

Możliwości rozwoju kariery: 

Absolwenci zdobędą obszerną wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii lądowej i transportu.  

Absolwenci programu doktorskiego będą posiadać kwalifikacje umożliwiające im podjęcie pracy  
w przemyśle jako liderzy jednostek lub kontynuowanie pracy naukowej na uczelni.  

Słowa kluczowe:

  • inżynieria lądowa
  • budownictwo
  • transport
  • metody numeryczne
  • systemy pomiarowe