LISTA POTENCJALNYCH PROMOTORÓW DLA DOKTORANTÓW W SZKOLE DOKTORSKIEJ
NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2019/2020[*]

Dyscyplina: inżynieria materiałowa

 

Pracownicy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Lp.

Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)

1

dr hab. inż. Ryszard Barczyński

2

prof. dr hab. inż. Maria Gazda

3

prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk

4

dr hab. inż. Barbara Kościelska

5

prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski

6

dr hab. inż. Kamila Żelechowska

Pracownicy Wydziału Chemicznego

Lp.

Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)

1

prof. dr hab. inż. Janusz Datta

2

dr hab. inż. Jacek Ryl

Pracownicy Wydziału Mechanicznego

Lp.

Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)

1

dr hab. inż. Agnieszka Ossowska

2

dr hab. inż. Marek Szkodo

3

prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński

Pracownicy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Lp.

Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)

1

dr hab. inż. Robert Bogdanowicz

2

prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński


[*] Lista osób, które zgłosiły się do pełnienia funkcji promotora w szkole doktorskiej, przygotowana na podstawie wypełnionych przez pracowników ankiet przesłanych przez wydziały