LISTA POTENCJALNYCH PROMOTORÓW DLA DOKTORANTÓW W SZKOLE DOKTORSKIEJ
NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Dyscyplina: inżynieria materiałowa

pracownicy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Lp. Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)
słowa kluczowe max liczba nowych doktorantów na rok 2020/2021 *
1 prof. dr hab. inż. Maria Gazda

1.proton conductors,

2.mixed conductors,

3.conducting ceramics,

4.X-ray diffractommetry

9
2 prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk

1.new inorganic compounds,

2.synthesis,

3.physical properties,

4.superconductivity

10
3 dr hab. inż. Barbara Kościelska

1.nanomaterials,

2.plasmonic platforms,

3.glass,   

4.glass-ceramics

9
4 prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski

1.plasmonics,

2.metal nanostructures,

3.nanoalloys,

4.crystal growth

10

 

Pracownicy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Lp. Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)
słowa kluczowe max liczba nowych doktorantów na rok 2020/2021 *
1 dr hab. inż. Robert Bogdanowicz

1.electronic sensors,   

2.optical sensors,

3.semiconductor synthesis,

4.diamond and nanodiamond

8
2 prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński

1.solid oxide cells,

2.sensors,

3.electroceramics,

4.electronic materials

7

Pracownicy Wydziału Chemicznego

Lp. Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)
słowa kluczowe max liczba nowych doktorantów na rok 2020/2021 *
1 prof. dr hab. inż. Janusz Datta

1.polyurethanes and synthesis of bio based monomers, 

2.bio based polymer composites,       

3.rubber materials,

4.recycling of plastics

9
2 prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk

1.polymers,

2.biopolymers,

3.polyurethanes,

4.recycling

10
3 prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak

1.Electrochemistry,

2.energy storage and conversion,

3.Photoelectrocatalysis

4.biomass derived electrode materials

10
4 dr hab. inż. Łukasz Piszczyk

1.Polyurethane Materials,

2.Biomass/Biopolymers

3.Thermal analysis,

4.Recycling of Polymeric Materials

9
5 dr hab. inż. Jacek Ryl

1.applied electrochemistry,

2.corrosion science,

3.surface analysis,

4.nanomaterials

10
6 dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek

1.photocatalysis,

2.nanocomposites,

3.magnetic photocatalysts,

4.nanostructures

10
*) Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej (§13) całkowita liczba doktorantów Szkoły Doktorskiej pod opieką promotora zależy od jego zależy od jego aktywności publikacyjnej w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rekrutację, mierzonej liczbą publikacji, o wartości co najmniej 70 punktów,  stanowiących osiągnięcie, przy czym do ustalenia wartości osiągnięcia stosuje się punktację podaną w aktualnym Wykazie Monografii, Czasopism i Konferencji Zagranicznych. Liczba doktorantów ustalana jest na moment wyznaczania opieki promotorskiej dla nowoprzyjętych doktorantów.