Program kształcenia, dyscyplina: Inżynieria mechaniczna PG + IMP PAN, zajęcia obowiązkowe

No. 

 Semester  

Course name 

8PRK-effect type assigned  

Course type 

 Assessment form 

Pass 

/grade 

Total hours of training  

1 

1 

Advanced numerical methods in mechanics*

P8U_W  
P8S_WG 
P8S_KK  

Lecture / Laboratories 

Written / Oral

Grade 

45 

2 

2

Modern optimisation methods

P8U_U  
P8S_UO  
P8S_UK 
P8S_W 

Lecture  

Written / Oral 

Grade 

20 

3 

2

Selected problems of machine dynamics 

P8U_U  
P8S_UW  
P8U_UK 

Lecture  

Written 

Grade 

20 

4 

2 

Selected problems of heat and mass transfer 

P8U_UU 
P8S_WG  
P8U_K  

Lecture 

Written 

Grade 

20 

Total 

105h

Harmonogram zajęć - I semestr r.a. 2019/2020

1. "Advanced numerical methods in mechanics" - wykład 45 godz.

- dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. uczelni
- dr hab. inż. Arkadiusz Żak, prof. uczelni
UWAGA ZMIANA - zajęcia przeniesione na semestr 3

 

Harmonogram zajęć - II semestr r.a. 2019/2020

2. "Modern optimisation methods” - wykład 20 godz.

- dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. uczelni

3. "Selected problems of machine dynamics" - wykład 20 godz.

- prof. dr. hab. inż. Krzysztof Kaliński

4. "Selected problems of heat and mass transfer" - wykład 20 godz.

- prof. dr. hab. inż. Dariusz Mikielewicz

UWAGA - kursy nr 2-4 - zajęcia przeniesione na semestr 4