Inżynieria Mechaniczna [IMe]

 

Okres kształcenia: 4 lata (8 semestrów) 

Język kształcenia:  angielski 

Opis programu: 

Program przede wszystkim ukierunkowany jest na nowoczesne teoretyczne (poznawcze) i praktyczne (stosowane)  zagadnienia inżynierii mechanicznej, a zwłaszcza zaawansowane problemy mechaniki ciała stałego, wytrzymałości materiałów, mechaniki płynów, termodynamiki, teorii drgań i sterowania, hydrauliki, pneumatyki, mechatroniki I robotyki, technik wytwarzania, paliw i materiałów, projektowania maszyn, biotechnologii oraz nanotechnologii. 

Możliwości rozwoju kariery: 

Absolwenci  zdobywają unikatowa wiedzę i umiejętności w inżynierii mechanicznej, a szczególnie w maszynach wirnikowych (turbiny parowe, gazowe, powietrzne i wodne), silnikach spalinowych, systemach energetyki cieplnej, mechatronice, biomechanice, numerycznych metodach projektowania, wytrzymałości materiałów I układów sterowania. 

Słowa kluczowe:

  • termodynamika i mechanika płynów
  • dynamika maszyn
  • maszyny wirnikowe
  • silniki spalinowe
  • systemy energetyki
  • metody numeryczne
  • mechatronika
  • bioinżynieria