LISTA POTENCJALNYCH PROMOTORÓW DLA DOKTORANTÓW W SZKOLE DOKTORSKIEJ
NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2019/2020[*]

Dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 

Pracownicy Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

Lp.

Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)

1

dr hab. inż. Rafał Bray

2

dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka

3

dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek

4

dr hab. inż. Eliza Kulbat

5

dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz

6

prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia

7

dr hab. inż. Jerzy Pyrchla

8

dr hab. inż. Ewa Wojciechowska

9

dr hab. inż. Magdalena Gajewska

Pracownicy Wydziału Chemicznego

Lp.

Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)

1

dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj

Pracownicy Wydziału Mechanicznego

Lp.

Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)

1

dr hab. inż. Jan Wajs

[*] Lista osób, które zgłosiły się do pełnienia funkcji promotora w szkole doktorskiej, przygotowana na podstawie wypełnionych przez pracowników ankiet przesłanych przez wydziały