LISTA POTENCJALNYCH PROMOTORÓW DLA DOKTORANTÓW W SZKOLE DOKTORSKIEJ
NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 

Pracownicy Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

Lp. Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)
słowa kluczowe max liczba nowych doktorantów na rok 2020/2021 *
1. dr hab. inż. Rafał Bray

 1.ground and surface water

 2.Sizes of particles 

 3.coagulation

 4.membrane processes

2
2. dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka

1. wastewater treatment
2. nutrient removal and recovery
3. biogas production
4. industrial wastewater

1
3. dr hab. inż. Jakub Drewnowski 1. Activated Sludge Models
2. Wastewater Treatment Plant
3. Modeling and Computer Simulations
4. Optimization
10
4. prof. dr hab. inż. Mariusz Józef Figurski

1.Satellite Geodesy,             

2.Numerical Weather Prediction,           

3.GNSS,                   

4.GNSS Meteorology

5
5. prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska

1. Eco-engineering
2. Treatment Wetlands
3. Environmental Engineering
4. Nature Based Solutions for Water Protection

9
6. dr hab. Katarzyna Jankowska

1. Baltic Sea
2. Microbiology
3. polar regions

4
7. dr hab. inż. Tomasz Kolerski

1. River ice dynamics
2. Mathematical modeling
3. Ice load
4. Hydraulics and Hydrology

5
8. dr hab. inż. Katarzyna Kołecka

1. reed systems
2. waste/sludge utilization
3. reject water
4. wastewater treatment

2
9 dr hab. inż. Eliza Kulbat

1. heavy metals
2. sediments
3. wastewater technology
4. water technology

5
10 dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz 1. nutrient cycling in water resources
2. advanced wastewater treatment
3. microbial resistance to stressors
4. biorefinery and bio-based products
10
11 prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia 1. wastewater treatment
2. mathematical modeling
3. nutrient removal
4. process optimization
10
12 dr hab. inż. Michał Szydłowski 1. hydraulics and hydrology
2. mathematical modeling
3. flood risk
4. rivers and resevoirs
5
13 prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska 1. constructed wetlands
2. non-point pollution
3. stormwater harvesting and reuse
4. remediation of polluted sediments
10

 

Pracownicy Wydziału Chemicznego 

Lp. Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)
słowa kluczowe max liczba nowych doktorantów na rok 2020/2021 *
1. dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj

 1.Advanced Oxidation Processes (AOPs),

2.wastewater treatment

3.cavitation       

4.deep eutectic solvents (DESs)

9

 

Pracownicy Wydziału Mechanicznego

Lp. Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)
słowa kluczowe max liczba nowych doktorantów na rok 2020/2021 *
1. prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz

 1. modern thermodynamic cycles
2. refrigeration and air-conditioning
3. heat recovery
4. supercritical heat transfer

9
2. dr hab. inż. Jan Wajs 1. heat transfer enhancement
2. heat exchangers
3. polygeneration systems
4. thermodynamic analysis
10

 

Pracownicy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Lp. Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)
słowa kluczowe max liczba nowych doktorantów na rok 2020/2021 *
1. dr hab. inż. Wojciech Litwin

1. tribology
2. green shipping
3. hybrid ship propulsion

10

 

Pracownicy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Lp. Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)
słowa kluczowe max liczba nowych doktorantów na rok 2020/2021 *
1. prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat

1. Investment effectiveness in energy sector
2. Risk evaluation
3. Local energy market development
4. Energy planning

0
 *) Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej (§13) całkowita liczba doktorantów Szkoły Doktorskiej pod opieką promotora zależy od jego zależy od jego aktywności publikacyjnej w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rekrutację, mierzonej liczbą publikacji, o wartości co najmniej 70 punktów,  stanowiących osiągnięcie, przy czym do ustalenia wartości osiągnięcia stosuje się punktację podaną w aktualnym Wykazie Monografii, Czasopism i Konferencji Zagranicznych. Liczba doktorantów ustalana jest na moment wyznaczania opieki promotorskiej dla nowoprzyjętych doktorantów.