Kierownictwo szkoły

 

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski

 

Zastępca dyrektora ds. kształcenia, jakości, PRK

prof. dr hab. inż. Robert Jankowski

 

Zastępca dyrektora ds. rozwoju i internacjonalizacji

prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński

 

Kierownik Biura

mgr Marta Gurczyńska

 

Kontakt:

tel. (58) 348 65 62, (58) 348 65 63

email: doctoral-school@pg.edu.pl