Koordynatorzy grup dyscyplin w Szkole Doktorskiej: 

 

Na podstawie §3 ust. 6 Regulaminu Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej zostali powołani następujący koordynatorzy dla poszczególnych grup dyscyplin:

  Imię i nazwisko Dyscyplina
1 dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. PG ekonomia i finanse (EiF)
nauki o zarządzaniu i jakości (NZiJ)
2 prof. dr hab. inż Maria Gazda inżynieria materiałowa (IMa)
inżynieria mechaniczna (PG + IMP) (IMe)
3 dr hab inż. Grzegorz Lentka, prof. PG automatyka, elektronika i elektrotechnika (AEiE)
informatyka techniczna i telekomunikacja (ITiT)
4 prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński nauki chemiczne (NCh)
matematyka (M)
nauki fizyczne (NF)
5 prof. dr hab. inż. Robert Jankowski inżynieria lądowa i transport (PG + IBW) (ILiT)
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (IŚGiE)
architektura i urbanistyka (AiU)