Ogłoszenie o uruchomieniu rekrutacji standardowej do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021

 

Rekrutacja standardowa ruszy około połowy czerwca 2020 r. Proszę śledzić naszą stronę.

 

Podstawy prawne: 

Zasady rekrutacji przyjęte uchwałą senatu - US nr 407/2020/XXIV z 15.01.2020 r. 
Ogłoszenie rekrutacji standardowej wydane zarządzeniem rektora 

Informacje dodatkowe: 

Program kształcenia przyjęty uchwałą senatu - US nr 408/2020/XXIV z 15.01.2020 r.

Wzory do pobrania: 

Wzór deklaracji potencjalnego promotora (do wypełnienia przez promotora wybranego przez kandydata z listy potencjalnych promotorów) 

 

Miejsce przyjmowania dokumentów: 

Biuro Szkoły Doktorskiej - Gmach Główny (Budynek nr 1), pok. 209

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk