Listy potencjalnych promotorów dla kandydatów do szkoły doktorskiej

Kandydat do szkoły doktorskiej przed rejestracją w systemie rekrutacyjnym uczelni zobowiązany jest:
1) dokonać wyboru potencjalnego promotora z listy promotorów dla danej dyscypliny i jednostki, ogłaszanej wraz z rozpoczęciem rekrutacji w ogłoszeniu rekrutacyjnym,
2) odbyć z potencjalnym promotorem wstępną rozmowę dotyczącą tematyki badawczej planowanej do realizacji w ramach pracy doktorskiej,
3) uzyskać zgodę potencjalnego promotora na podjęcie się promotorstwa nad kandydatem w danej dyscyplinie,
4) uzyskać potwierdzenie od potencjalnego promotora o możliwości zapewnienia miejsca do prowadzenia pracy naukowej, środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów materiałów i uczestnictwa w konferencjach naukowych oraz w przypadku konieczności prowadzenia prac eksperymentalnych dostępu do niezbędnej aparatury badawczej.
 
  Wzór oświadczenia potencjalnego promotora [*.doc] - do pobrania

Jeden nauczyciel akademicki może podpisać łącznie do 3 oświadczeń, w tym do 2 oświadczeń dla cudzoziemców - w ramach naboru na rok akademicki 2022/2023. Maksymalna liczba kandydatów, którzy mogą być przyjęci pod opiekę przyszłego promotora, jest wskazana w tabeli z listą nauczycieli akademickich uprawnionych do pełnienia tej funkcji.

 

 Listy potencjalnych promotorów dla poniższych dyscyplin: