LISTA POTENCJALNYCH PROMOTORÓW DLA DOKTORANTÓW W SZKOLE DOKTORSKIEJ
NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2019/2020[*]

Dyscyplina: matematyka

 

Pracownicy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Lp.

Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)

1

dr hab. Karol Dziedziul

2

dr hab. Grzegorz Graff

3

dr hab. Paweł Pilarczyk


[*] Lista osób, które zgłosiły się do pełnienia funkcji promotora w szkole doktorskiej, przygotowana na podstawie wypełnionych przez pracowników ankiet przesłanych przez wydział