Matematyka [M]

 

Okres kształcenia: 4 lata (8 semestrów) 

Język kształcenia:  angielski 

Opis programu: 

Program ma na celu przygotowanie doktoranta do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej w matematyce oraz dać mu możliwość zapoznania się z najnowszymi wynikami badań naukowych z zakresu matematyki. Program obejmuje zajęcia obowiązkowe i fakultatywne oraz wykłady profesorów wizytujących. 

Możliwości rozwoju kariery: 

Absolwent programu doktorskiego z matematyki będzie miał wszechstronną i pogłębioną wiedzę matematyczną, która pozwoli mu na podjęcie pracy na różnych stanowiskach wykorzystujących narzędzia matematyczne, a także podjęcie pracy badawczej na uczelni. 

Słowa kluczowe:

  • matematyka
  • badania naukowe
  • wiedza