Możliwości finansowania

Kształcenie w Szkole Doktorskiej jest nieodpłatne.
Każda osoba przyjęta do szkoły doktorskiej (za wyjątkiem osób ze stopniem doktora) otrzymuje stypendium doktoranckie.
Dodatkowo doktoranci szkoły doktorskiej mogą ubiegać się o:
* Stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców
* Stypendia projektowe (np. stypendia zadaniowe z projektów POWER na uczelni)
* Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego 
* Stypendia IDUB
* Stypendia z grantów badawczych (w dyspozycji promotora)
* Stypendia z innych instytucji (np. fundacji, więcej informacji na stronie
Doktoranci mogą również skorzystać z  wsparcia w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020. Więcej informacji na stronie.
Potencjalny promotor, podpisując "Deklarację Promotora", deklaruje, że zostanie promotorem kandydata oraz zapewni środki finansowe i dostęp do aparatury badawczej w przypadku konieczności prowadzenia prac eksperymentalnych, jeśli kandydat zostanie przyjęty do szkoły.