Nabór elektroniczny - platforma rekrutacyjna

 

Nabór do szkoły doktorskiej odbywa się w formie elektronicznej. Kandydat, po rozmowie z potencjalnym opiekunem naukowym i uzyskaniem od niego wymaganych dokumentów, rejestruje się na stronie internetowej systemu rekrutacyjnego uczelni.

 

Termin aplikowania: 24 sierpnia - 18 września 2020 r.

Rejestracja i nabór elektroniczny: eRekrutacja > https://rekrutacja.pg.edu.pl/

 

Uprzejmie prosimy o upewnienie się, że wybrało się odpowiednią rekrutację, gdyż na naszej uczelni są dwie Szkoły Doktorskie. W celu wybrania naszej Szkoły Doktorskiej należy postępować jak na zdjęciu zamieszczonym poniżej.