Program kształcenia, dyscyplina: Nauki chemiczne

Blok 1O - Zajęcia obowiązkowe - do wyboru 1 przedmiot z  3 propozycji

No. 

 Semester  

Course name 

8PRK-effect type assigned  

Course type 

 Assessment form 

Pass 

/grade 

Total hours of training  

1 

2

Advances in chemistry (for students in this area) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8S_KK 

Lecture/seminar 

Written 

Grade 

30 

2 

2

Advances in biotechnology (for students in this area)

 

Course outline 

P8U_W 
P8S_WG 
P8S_KK 

Lecture/seminar

Written 

Grade 

30 

3 

2

Advances in chemical technology (for students in this area)

 

Course outline

P8U_U  
P8S_WG  
P8S_KK 

Lecture/seminar

Written 

Grade 

30 

Total 

30h

 

Harmonogram zajęć obowiązkowych - semestr letni r.a. 2019/2020

1. Advances in chemistry*

UWAGA ZMIANA - zajęcia przeniesione na semestr 4

2.  Advances in biotechnology**

UWAGA ZMIANA - zajęcia przeniesione na semestr 4

3.  Advances in chemical technology***

UWAGA ZMIANA - zajęcia przeniesione na semestr 4

 

 

Harmonogram zajęć obowiązkowych - semestr zimowy 2020/2021

 

Zapisy na wybrany blok zajęć  - obszar (chemistry / biotechnology / chemical technology) odpowiadający prowadzonym przez siebie badaniom, realizowanej pracy doktorskiej - prowadzone są poprzez formularze (MojaPG > StudentFormularze) do 4.12.2020.

1. Advances in chemistry (for students in this area) - 1 blok - 15 godz. (D. Witt, S. Makowiec)

 • Zajęcia obowiazkowe dla I i II roku.
 • Zapisy poprzez formularze w systemie MojaPG
 • Kurs prowadzony zdalnie na platformie Microsoft Teams
 • Terminy zajęć:  08 - 12.02.2021 w godzinach 9.00 - 12.00

2. Advances in biotechnology:Protein Folding and Assembly  (for students in this area) - 1 blok - 15 godz. (G. Klein-Raina)

 • Zajęcia obowiązkowe dla I i II roku.
 • Zapisy poprzez formularze w systemie MojaPG
 • Kurs prowadzony zdalnie na platformie eNauczanie pod adresem 
 • Terminy zajęć: 07.12.2020 (poniedziałek) 8.15-10.00, 14.12.2020 (poniedziałek) 8.15-10.00, 21.12.2020 (poniedziałek) 8.15-10.00, 04.01.2021 (poniedziałek) 8.15-10.00, 11.01.2021 (poniedziałek) 8.15-10.00, 18.01.2021 (poniedziałek) 8.15-10.00, 25.01.2021 (poniedziałek) 8.15-10.00, 28.01.2021 (czwartek) 8.15-9.00

3. Advances in chemical technology (for students in this area) - 1 blok - 15 godz.

 • Zajęcia obowiązkowe  dla I i II roku.

 

 

 

 

Harmonogram zajęć obowiązkowych - semestr letni 2020/2021

1. Advances in chemistry (for students in this area) - 2 blok - 15 godz. (D. Witt)

 • Zajęcia obowiazkowe dla I i II roku, 2gi blok zajęć
 • Zajęcia będą odbywać się w formie stacjonarnej w sali 013 (przejście podziemne między budynkami Chemia A i Chemia C)
 • Terminy zajęć: 7-11.06.2021 w godzinach 12.15 - 15.00.

2. Advances in biotechnology Recent Advances in Transcriptional Regulation (for students in this area) - 2 blok - 15 godz. (prof. dr S. Raina)

 • Zajęcia obowiązkowe dla I i II roku, 2gi blok zajęć
 • Kurs prowadzony zdalnie pod adresem
 • Terminy zajęć: 21.04.2021, 28.04.2021, 05.05.2021, 12.05.2021, 19.05.2021, 26.05.2021, 02.06.2021, 09.06.2021, Wszystkie w godz. 15:15-17:00

3. Advances in chemical technology (for students in this area) - 1 blok - 15 godz. (J. Ryl, A. Zieliński, A. Miszczyk, Ch. Jungnickel)

 • Zajęcia obowiązkowe  dla I i II roku.
 • kurs prowadzony zdalnie pod adresem
 • terminy zajęć: 06.05.2021 (11-13), 13.05.2021 (11-13), 20.05.2021 (11-13), 27.05.2021 (11-13), 17.06.2021 (11-14) + dwa terminy do ustalenia

 

Harmonogram zajęć obowiązkowych - semestr zimowy 2021/2022

1. Advances in chemistry RECENT ADVANCES IN ORGANIC METALS AND STRUCTURAL ANALYSIS (for students in this area) - 1 blok - 15 godz. (D. Witt, S. Makowiec)

 • Zajęcia obowiązkowe 
 • Terminy zajęć:  01 - 07.02.2022 w godzinach 09.15-12.00 - zajęcia w Minicentrum Konferencyjnym WCh (Luwr)

 

BARDZO PROSIMY O WYPELNIENIE ANKIETY DOTYCZACEJ WYBORU PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH!

Blok 1F - Zajęcia fakultatywne - do wyboru co najmniej 1 przedmiot w każdym semestrze z podanych propozycji

No. 

 Semester  

Course name 

8PRK-effect type assigned  

Course type 

 Assessment form 

Pass 

/grade 

Total hours of training  

1

2 and (3 or 4) 

Advances in molecular and cellular biology (?) 

 

Course outline 

P8U_W
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture                  Oral                        Pass 15
2  2 and (3 or 4)

Chemistry of materials for electric energy storage and conversion

(A. Lisowska-Oleksiak) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
3  2 and (3 or 4)

Physics of materials**** (M. Gazda)  

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
4  2 and (3 or 4)

The progress in technology of biodegradable

polymers (H. Janik) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
5  2 and (3 or 4)

Algorythms and data structure (K. Goczyła) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
6  2 and (3 or 4)

Advanced numerical analysis for applied science

(prof. P. Kowalczyk, prof. A. Lamęcki, dr. inż. Grzegorz Fotyga) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
7  2 and (3 or 4)

Bioorganic chemistry (D. Witt) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
8  2 and (3 or 4)

Methods in molecular biophysics (M. Bagiński) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
9  2 and (3 or 4)

Advances in protein sciences and enzymology (S. Milewski) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
10  2 and (3 or 4)

Essays on human genetics (P. Sachadyn) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
11  2 and (3 or 4)

Archaeological and forensic chemistry (M. Śliwka-Kaszyńska) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
12  2 and (3 or 4)

Selected aspects of modern X-ray structural

analysis***** (J. Chojnacki) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
13  2 and (3 or 4)

Coordination chemistry with selected topics in

bioinorganic chemistry (A. Dołęga) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
14  2 and (3 or 4)

Health effects of food components (A. Bartoszek-Pączkowska) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
15  2 and (3 or 4)

Recent trends in sample preparation (A. Kot-Wasik) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
16  2 and (3 or 4)

Properties of novel materials****** (A. Klimczuk) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
17  2 and (3 or 4)

Coating and linings (A. Miszczyk) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
18  2 and (3 or 4)

Corrosion monitoring (J. Orlikowski) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15

Total 

30h

 

Blok 1F - Zajęcia fakultatywne - do wyboru co najmniej 4 przedmioty z podanych propozycji

No. 

 Semester  

Course name 

8PRK-effect type assigned  

Course type 

 Assessment form 

Pass 

/grade 

Total hours of training  

1

2 - 7

Visiting professor lecture (subject will be announced at each semester)

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
P8S_UO 
P8S_UK 
P8S_UU 
P8U_K 
Lecture/Seminar            Oral/Written Pass 15  
Total 60h

 

Harmonogram zajęć fakultatywnych - semestr letni r.a. 2019/2020

3.  Physics of materials**** (fakultatywne)

- zajęcia prowadzone w formule zdalnej na platformie e-nauczanie pod adresem
- terminy: 22/06 godz. 9:15-11; 23/06 godz. 9:15-11;  25/06 godz. 9:15-11; 30/06 godz. 9:15-11; 02/07 godz. 9:15-11; 03/07 godz. 9:15-11; 07/07 godz. 9:15-11; 09/07 godz. 9:15-10

12. Selected aspects of modern X-ray structural analysis***** (fakultatywne)

- zajęcia prowadzone w formule zdalnej na platformie e-nauczanie pod adresem (w trakcie uruchamiania)
- terminy: 29/06 godz. 9:15-11;  01/07 godz. 9:15-11; 06/07 godz. 9:15-11; 08/07 godz. 9:15-11; 10/07 godz. 9:15-11; 13/07 godz. 9:15-11; 14/07 godz. 9:15-11;

16. Properties of novel materials****** (fakultatywne)

- zajęcia prowadzone w formule stacjonarnej
-terminy: 6-10.07

Zajęcia fakultatywne - semestr letni r.a. 2019/2020 - profesorowie wizytujący

No. Course name Hours Block Dates
1

CHEMOMETRICAL APPROACHES IN ENVIRONMENTAL AND HUMAN HEALTH RISK ASSESSMENT STUDIES (w,s)
prof. Stefan Tsakovski, University of Sofia “St. Kl. Okhridski”, Bulgaria

30h

1F

14.01.2020 - 27.01.2020

2

AUTOMATION TRENDS IN THE ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY (w,s)
dr David J. Cocovi-Solberg, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria

30h

1F

27.01.2020 - 07.02.2020

3

ENVIRONMENTAL SCIENCE PARADIGM CHANGE (w,s)
prof. Vasil Simeonov, University of Sofia “St. Kliment Okhridski”, Bulgaria

30h

1F

03.02.2020
- 14.02.2020

 

 

 

Harmonogram zajęć fakultatywnych - semestr zimowy 2020/2021

 4. The progress in technology of biodegradable polymers (H. Janik) 15 godz.

 • zajęcia fakultatywne dla I i II roku
 • zajęcia zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym pod adresem
 • terminy zajęć: 
  20 stycznia 2021 09.00-12.00
  21 stycznia 2021 09.00-12.00
  25 stycznia 2021 10:00 -13.00
  26 stycznia 2021 10:00 -13.00
  27 stycznia 2021 10:00 -13.00

12. Selected aspects of modern X-ray structural analysis (J. Chojnacki)  15 godz.

 • zajęcia fakultatywne dla I i II roku
 • zajęcia zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym na platformie eNauczanie pod adresem
 • terminy zajęć:
  11 stycznia 2021 12.15-14.00
  12 stycznia 2021 12.15-14.00
  13 stycznia 2021 12.15-14.00
  14 stycznia 2021 12.15-14.00
  15 stycznia 2021 08.15-10.00
  19 stycznia 2021 12.15-14.00
  20 stycznia 2021 13.15-15.00

14. Health effects of food components (A. Bartoszek-Pączkowska)  15 godz.

 • zajęcia fakultatywne dla I i II roku
 • zajęcia zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym, dane kursu pod adresem
 • terminy zajęć:
  15 lutego 2021 11.00-14.00
  16 lutego 2021 11.00-14.00
  17 lutego 2021 11.00-14.00
  18 lutego 2021 11.00-14.00
  19 lutego 2021 11.00-14.00
Opisy kursów dostępne po kliknięciu w link zapisów, a następnie na nazwę odpowiedniego przedmiotu.

 

 

Blok 3OSD - Zajęcia obowiązkowe

No. 

 Semester  

Course name 

8PRK-effect type assigned  

Course type 

 Assessment form 

Pass 

/grade 

Total hours of training  

1 

2, 4, 6, 8

Doctoral seminar      

P8U_W
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UK 
P8S_KK 
P8S_UO 
P8U_K 

Seminar              

Personal

presentation

Pass 

15

Total 

60h

 

Blok 3OSW - Zajęcia obowiązkowe

No. 

 Semester  

Course name 

8PRK-effect type assigned  

Course type 

 Assessment form 

Pass 

/grade 

Total hours of training  

1 

2, 4, 6, 8

Annual reporting session(participation in the session)  

P8U_W 
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UK 
P8S_KK 
P8U_K 

Seminar              

Personal

presentation

Pass 

30 

2 

1 - 8

Faculty seminar (attending at least five seminars annually)  

P8U_W 
P8S_WG 
P8S_WK 
P8S_UK 
P8S_KK 

Seminar

Presence

Pass 

30 

Total  60h