Program kształcenia, dyscyplina: Nauki chemiczne, r.a 2019/2020

Blok 1O - Zajęcia obowiązkowe - do wyboru 1 przedmiot z  3 propozycji

No. 

 Semester  

Course name 

8PRK-effect type assigned  

Course type 

 Assessment form 

Pass 

/grade 

Total hours of training  

1 

2

Advances in chemistry (for students in this area)* 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8S_KK 

Lecture/seminar 

Written 

Grade 

30 

2 

2

Advances in biotechnology (for students in this area)**

 

Course outline 

P8U_W 
P8S_WG 
P8S_KK 

Lecture/seminar

Written 

Grade 

30 

3 

2

Advances in chemical technology (for students in this area)***

 

Course outline

P8U_U  
P8S_WG  
P8S_KK 

Lecture/seminar

Written 

Grade 

30 

Total 

30h

 

Blok 3OSD - Zajęcia obowiązkowe

No. 

 Semester  

Course name 

8PRK-effect type assigned  

Course type 

 Assessment form 

Pass 

/grade 

Total hours of training  

1 

2, 4, 6, 8

Doctoral seminar      

P8U_W
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UK 
P8S_KK 
P8S_UO 
P8U_K 

Seminar              

Personal

presentation

Pass 

15

Total 

60h

 

Blok 3OSW - Zajęcia obowiązkowe

No. 

 Semester  

Course name 

8PRK-effect type assigned  

Course type 

 Assessment form 

Pass 

/grade 

Total hours of training  

1 

2, 4, 6, 8

Annual reporting session(participation in the session)  

P8U_W 
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UK 
P8S_KK 
P8U_K 

Seminar              

Personal

presentation

Pass 

30 

2 

1 - 8

Faculty seminar (attending at least five seminars annually)  

P8U_W 
P8S_WG 
P8S_WK 
P8S_UK 
P8S_KK 

Seminar

Presence

Pass 

30 

Total  60h

 

BARDZO PROSIMY O WYPELNIENIE ANKIETY DOTYCZACEJ WYBORU PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH!

Blok 1F - Zajęcia fakultatywne - do wyboru co najmniej 1 przedmiot w każdym semestrze z podanych propozycji

No. 

 Semester  

Course name 

8PRK-effect type assigned  

Course type 

 Assessment form 

Pass 

/grade 

Total hours of training  

1

2 and (3 or 4) 

Advances in molecular and cellular biology (?) 

 

Course outline 

P8U_W
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture                  Oral                        Pass 15
2  2 and (3 or 4)

Chemistry of materials for electric energy storage and conversion

(A. Lisowska-Oleksiak) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
3  2 and (3 or 4)

Physics of materials**** (M. Gazda)  

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
4  2 and (3 or 4)

The progress in technology of biodegradable

polymers (H. Janik) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
5  2 and (3 or 4)

Algorythms and data structure (K. Goczyła) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
6  2 and (3 or 4)

Advanced numerical analysis for applied science

(prof. P. Kowalczyk, prof. A. Lamęcki, dr. inż. Grzegorz Fotyga) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
7  2 and (3 or 4)

Bioorganic chemistry (D. Witt) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
8  2 and (3 or 4)

Methods in molecular biophysics (M. Bagiński) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
9  2 and (3 or 4)

Advances in protein sciences and enzymology (S. Milewski) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
10  2 and (3 or 4)

Essays on human genetics (P. Sachadyn) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
11  2 and (3 or 4)

Archaeological and forensic chemistry (M. Śliwka-Kaszyńska) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
12  2 and (3 or 4)

Selected aspects of modern X-ray structural

analysis***** (J. Chojnacki) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
13  2 and (3 or 4)

Coordination chemistry with selected topics in

bioinorganic chemistry (A. Dołęga) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
14  2 and (3 or 4)

Health effects of food components (A. Bartoszek-Pączkowska) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
15  2 and (3 or 4)

Recent trends in sample preparation (A. Kot-Wasik) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
16  2 and (3 or 4)

Properties of novel materials****** (A. Klimczuk) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
17  2 and (3 or 4)

Coating and linings (A. Miszczyk) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15
18  2 and (3 or 4)

Corrosion monitoring (J. Orlikowski) 

 

Course outline 

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
Lecture  Oral Pass 15

Total 

30h

 

Blok 1F - Zajęcia fakultatywne - do wyboru co najmniej 4 przedmioty z podanych propozycji

No. 

 Semester  

Course name 

8PRK-effect type assigned  

Course type 

 Assessment form 

Pass 

/grade 

Total hours of training  

1

2 - 7

Visiting professor lecture (subject will be announced at each semester)

P8U_W  
P8S_WG 
P8U_U 
P8S_UW 
P8S_UO 
P8S_UK 
P8S_UU 
P8U_K 
Lecture/Seminar            Oral/Written Pass 15  
Total 15h

 

 Harmonogram zajęć - II semestr r.a. 2019/2020

1. Advances in chemistry*

UWAGA ZMIANA - zajęcia przeniesione na semestr 4

2.  Advances in biotechnology**

UWAGA ZMIANA - zajęcia przeniesione na semestr 4

3.  Advances in chemical technology***

UWAGA ZMIANA - zajęcia przeniesione na semestr 4

3.  Physics of materials**** (fakultatywne)

- zajęcia prowadzone w formule zdalnej na platformie e-nauczanie pod adresem
- terminy: 22/06 godz. 9:15-11; 23/06 godz. 9:15-11;  25/06 godz. 9:15-11; 30/06 godz. 9:15-11; 02/07 godz. 9:15-11; 03/07 godz. 9:15-11; 07/07 godz. 9:15-11; 09/07 godz. 9:15-10

12. Selected aspects of modern X-ray structural analysis***** (fakultatywne)

- zajęcia prowadzone w formule zdalnej na platformie e-nauczanie pod adresem (w trakcie uruchamiania)
- terminy: 29/06 godz. 9:15-11;  01/07 godz. 9:15-11; 06/07 godz. 9:15-11; 08/07 godz. 9:15-11; 10/07 godz. 9:15-11; 13/07 godz. 9:15-11; 14/07 godz. 9:15-11;

16. Properties of novel materials****** (fakultatywne)

- zajęcia prowadzone w formule stacjonarnej
-terminy: 6-10.07

Zajęcia fakultatywne - 2 semestr - profesorowie wizytujący

No. Course name Hours Block Dates
1

CHEMOMETRICAL APPROACHES IN ENVIRONMENTAL AND HUMAN HEALTH RISK ASSESSMENT STUDIES (w,s)
prof. Stefan Tsakovski, University of Sofia “St. Kl. Okhridski”, Bulgaria

30h

1F

14.01.2020 - 27.01.2020

2

AUTOMATION TRENDS IN THE ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY (w,s)
dr David J. Cocovi-Solberg, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria

30h

1F

27.01.2020 - 07.02.2020

3

ENVIRONMENTAL SCIENCE PARADIGM CHANGE (w,s)
prof. Vasil Simeonov, University of Sofia “St. Kliment Okhridski”, Bulgaria

30h

1F

03.02.2020
- 14.02.2020