LISTA POTENCJALNYCH PROMOTORÓW DLA DOKTORANTÓW W SZKOLE DOKTORSKIEJ
NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Dyscyplina: nauki chemiczne

Pracownicy Wydziału Chemicznego

Lp. Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)
słowa kluczowe max liczba nowych doktorantów na rok 2020/2021 *
1. dr hab. Ewa Augustin

1. anticancer drugs,

2.cancer therapy

3.cytotoxicity and cellular response,       

4.drug-nanoparticle conjugates 

4
2. prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński

1.drug-design,                 

2.medicinal chemistry,

3.anticancer drugs,

4.computer-aided drug design

10
3. dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska

1.Food science, 

2.Antioxidants,

3.Chemoprevention,

4.Redox biology

10
4. dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj

1.Advanced Oxidation Processes (AOPs),

2.wastewater treatment

3.cavitation,         

4.deep eutectic solvents (DESs)

9
5. dr hab. inż. Piotr Bruździak

1.FTIR spectroscopy,

2.Chemometrics,   

3.DFT calculations,

4.Interactions in solutions

10
6. prof. dr hab. inż. Jarosław Chojnacki

1.crystallography,           

2.coordination chemistry,         

3.crystal engineering,

4.intermolecular interactions

10
7. dr hab. inż. Grzegorz Cholewiński

1.organic synthesis,

2.medicinal chemistry,

3.immunosuppressive activity,  

4.anticancer activity

5
8. dr hab. inż. Jacek Czub

1.molecular biophysics,

2.molecular biophysics

3.molecular dynamics

4.statistical thermodynamics

8
9. prof. dr hab. inż. Janusz Datta

1.polyurethanes and synthesis of bio based monomers,               

2.bio based polymer composites,       

3.rubber materials,

4.recycling of plastics

9
10. dr hab. inż. Sebastian Demkowicz

1.medicinal chemistry,

2.steroid sulfatase inhibitors,

3.phosphoroorganic chemistry,

4.organosulfur chemistry

4
11. prof. dr hab. inż. Anna Dołęga

1.coordination chemistry, 

2.bioinorganic chemistry, 

3.silicon sulfur compounds,                       

4.late transition metals

9
12. prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka

1.synthesis, 

2.peptides, 

3.heterocyclic compounds,                       

4.sugar derivatives

10
13. dr hab. inż. Iwona Gabriel

1.antimicrobials,

2.inhibitors,

3.enzymology,

4.candida

5
14. dr hab. inż. Jacek Gębicki

1.electronic nose, 

2.air quality,     

3.odours,

4.deodorization methods

10
15. prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk

1.polymers,

2.biopolymers,

3.polyurethanes,

4.recycling

10
16. dr hab. inż. Lucyna Holec-Gąsior

1.Toxoplasma gondii,

2.recombinant antigen,

3.vaccine,             

4.ELISA

10
17. dr hab. inż. Lidia Jasińska-Walc

1.polymer chemistry,

2.catalysis,

3.spectroscopy,

4.properties of polymers

2
18. dr hab. Christian Jungnickel

1.modelling,         

2.QSPR,                   

3.bile salts,   

4.digestion

9
19. prof. dr hab. inż. Ewa Klugmann-Radziemska

1.photovoltaics,

2.recycling, 

3.solar energy, 

4.renewable energy sources

10
20. prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka

1.chemical metrology,

2.quality assurance and quality control,

3.heavy metals,   

4.trace analysis

9
21. dr hab.inż. Donata Konopacka-Łyskawa

1.multiphase processes,         

2.carbon capture and utilization,

3.carbonation,

4.biofuels

10
22. prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

1.hyphenated techniques,         

2.mass spectrometry,

3.new emerging pollutants,       

4.human and environment  

10
23. dr hab. Beata Krawczyk

1.microbiome,   

2.infant,       

3.molecular method of typing ,           

4.virulence factors 

9
24. dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka

1.biomedical polymers,

2.polymer drug release systems

5
25. dr hab. inż. Barbara Kusznierewicz

1.phytochemicals,

2.metabolomics,

3.chromatography,

4.mass spectrometry

10
26. dr hab. inż. Marek Lieder

1.electrochemistry,

2.energy conversion,

3.graphene,                   

4.carbon-based electrodes

5
27. prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak

1.Electrochemistry,

2.energy storage and conversion,

3.Photoelectrocatalysis

4.biomass derived electrode materials

10
28. dr hab. inż. Justyna Łuczak

1.colloid and surface chemistry,             

2.ionic liquids,   

3.nano- and microstructures,

4.photocatalysis

9
29. dr hab. inż. Adam Macierzanka

1.colloid science,

2.food science and technology,   

3.digestion and absorption,   

4.physical chemistry

10
30. dr hab. Sławomir Makowiec

1.synthesis,

2.heterocycles,

3.b-lactams,

4.cyclization

2
31. dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk

1.fermented food,

2.nonthermal processing of food,

3.food microbiology

10
32. dr hab.  Dorota Martysiak-Żurowska

1.human milk,     

2.food analysis,

3.nutrients,           

4.food technology 

5
33. prof. dr hab. inż. Maria J. Milewska

1.synthesis of biologically active compounds,

2.synthesis of nanocarrier-drug conjugate ,       

3.crystal engineering,

4.ionic liquids

10
34. prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

1.antifungal agents,

2.molecular enzymology,         

3.drug delivery,

4.rational drug design

9
35. dr hab. inż. Andrzej Paweł Nowak

1.energy storage ,

2.anode material,

3.lithium ion batteries,

4.electrochemistry

10
36. dr hab. inż. Łukasz Piszczyk

1.Polyurethane Materials,

2.Biomass/Biopolymers

3.Thermal analysis,

4.Recycling of Polymeric Materials

9
37. dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk

1.Spectroscopic methods for identification of complex transition metal compounds,

2.Self-organizing single- and multi-core transition metal systems based on thiolate ligands,

3.coordination chemistry,

4.catalytic, spectral and magnetic properties of complexes

1
38. prof. dr hab. inż.  Żaneta Polkowska

1.Environmental chemistry,   

2.Analytical Chemistry,

3.Environment pollution,             

4.Study of polar areas

10
39. dr hab. inż. Jacek Ryl

1.applied electrochemistry,

2.corrosion science,

3.surface analysis,

4.nanomaterials

10
40. dr hab. inż. Paweł Sachadyn

1.regenerative biotechnology,

2.regenerative medicine

3.molecular biotechnology,

4.epigenetics

9
41. prof. dr hab. inż. Janusz Stangret

1.physical chemistry,

2.spectroscopy,   

3.aqueous solutions,

4.biomelecules

10
42. dr hab. inż. Michał Strankowski

1.polyurethanes,

2.nanocomposites,

3.graphene,     

4.thermal analysis

1
43. dr hab. inż. Piotr Szweda

1.natural products,

2.propolis,

3.polyphenols,

4.Candida

8
44. dr hab. Magdalena Śliwka-Kaszyńska

1.natural organic dyes,

2.degradation,   

3.liquid chromatography,

4.mass spectrometry 

2
45. dr hab. inż. Maciej Śmiechowski

1.physical chemistry,

2.computational chemistry,   

3.molecular dynamics,

4.solution chemistry

10
46. dr hab. inż. Marek Tobiszewski

1.green analytical chemistry,           

2.liquid microextraction techniques,             

3.multi-criteria decision analysis,

4.green solvents

10
47. dr hab. inż. Robert Tylingo

1.chitosan, 

 2.collagen, 

3.functional materials, 

4.3D printing

10
48. prof. dr hab. inż. Andrzej Wasik

1.chromatography,

2.mass spectrometry,

3.analytical chemistry,

4.environmental analytics

10
49. dr hab. inż. Monika Wilamowska-Zawłocka

1.electrochemistry 

2.energy storage, 

3.sol-gel synthesis 

4.composite materials

2
50. prof. dr hab. inż. Dariusz Witt

1.organic synthesis,

2.disulfides,

3.phosphorodithioic acid,                     

4.thiosulfonates

5
51. prof. dr hab. inż. Marek Wojciechowski

1.Computational chemistry,   

2.Computer aided drug design,         

3.Molecular dynamics,

4.Docking

5
52. dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek

1.photocatalysis,

2.nanocomposites,

3.magnetic photocatalysts,

4.nanostructures

10

Pracownicy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Lp. Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)
słowa kluczowe max liczba nowych doktorantów na rok 2020/2021 *
1. dr hab. Julien Guthmuller

1.Quantum chemistry,

2.Electron transfer,

3.Optical properties of molecules,   

4.Resonance Raman spectra

10
*) Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej (§13) całkowita liczba doktorantów Szkoły Doktorskiej pod opieką promotora zależy od jego zależy od jego aktywności publikacyjnej w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rekrutację, mierzonej liczbą publikacji, o wartości co najmniej 70 punktów,  stanowiących osiągnięcie, przy czym do ustalenia wartości osiągnięcia stosuje się punktację podaną w aktualnym Wykazie Monografii, Czasopism i Konferencji Zagranicznych. Liczba doktorantów ustalana jest na moment wyznaczania opieki promotorskiej dla nowoprzyjętych doktorantów.