Nauki Chemiczne [NCh]

 

Okres kształcenia: 4 lata (8 semestrów) 

Język kształcenia:  angielski 

Opis programu: 

Program ma na celu nauczenie doktorantów innowacyjnych i nowatorskich technik, metodologii oraz wdrażania zdobytej wiedzy do projektów doktoranckich. Kursy tego programu obejmują kursy obowiązkowe i fakultatywne, które przekazują wiedzę w naukach podstawowych, a także naukach stosowanych, jak również wykłady profesorów wizytujących z różnych dziedzin i krajów, którzy będą dzielić się swoją wiedzą na temat swoich dziedzin badawczych. Najważniejsze tematy objęte programem to: nowe polimery, nowe związki aktywne, nowe metody chemii analitycznej, nowe metody diagnostyczne, technologia antykorozyjna, nowe nanomateriały, żywność funkcjonalna. 

Program ten zapewnia doktorantom wymagane wykształcenie z zakresu chemii ogólnej, biotechnologii i technologii chemicznej, obejmującej szeroką gamę branż i ma na celu rozwijanie u doktorantów własnych pomysłów i koncepcji, a także umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. 

Możliwości rozwoju kariery: 

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu chemii, biotechnologii i technologii chemicznej Absolwenci  otrzymają kwalifikacje do podjęcia pracy w ogólnopojętej branży chemicznej jako liderzy jednostek lub kontynuowania badań i nauki jako eksperci w swojej dziedzinie. W szczególności wszyscy absolwenci będą dobrze przygotowani do odbycia staży podoktorskich oraz do pracy w środowisku akademickim, a także w instytutach badawczych w kraju i za granicą. 

Słowa kluczowe:

 • chemia organiczna
 • chemia nieorganiczna
 • chemia analityczna
 • chemia fizyczna
 • chemia medyczna
 • korozja
 • plimery
 • chemia biologiczna 
 • biotechnologia
 • chemia żywności
 • surfaktanty
 • materiały funckjonalne