LISTA POTENCJALNYCH PROMOTORÓW DLA DOKTORANTÓW W SZKOLE DOKTORSKIEJ
NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2019/2020[*]

Dyscyplina: nauki fizyczne

 

Pracownicy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Lp.

Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)

1

dr hab. Jan Franz

2

dr hab. Julien Guthmuller

3

dr hab. inż. Barbara Kościelska

4

dr hab. Paweł Możejko

5

prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz

6

dr hab. inż. Jędrzej Szmytkowski

7

dr hab. Tomasz Wąsowicz

 

Pracownicy Wydziału Chemicznego

Lp.

Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)

1

dr hab. inż. Jacek Czub


[*] Lista osób, które zgłosiły się do pełnienia funkcji promotora w szkole doktorskiej, przygotowana na podstawie wypełnionych przez pracowników ankiet przesłanych przez wydziały