Program kształcenia, dyscyplinanauki fizyczne, zajęcia obowiązkowe

No.

Semester

Course name

8PRK-effect type assigned

Course type

Exam form

 Pass/grade

Total hours of training

1

1

Physics research methods.

Part I.

P8S_UW

P8S_UK

P8S_UU

P8U_K

P8S_UO

Lecture/

Seminar

 Oral

Pass

15

2 2 Modern aspects of physics*.

P8U_W

P8S_WG

P8S_KK

Lecture Written/Oral Grade 30

3

2

Physics research methods.

Part II.

P8S_UW

P8S_UK

P8S_UU

P8U_K

P8S_UO

Lecture/

Seminar

Oral

Pass

15

4

3

Physics research methods**.

Part III.

P8S_UW

P8S_UK

P8S_UU

P8U_K

P8S_UO        

Lecture/

Seminar

Oral

Pass

15

5

3

Monographic lectures on physics.

P8U_U

P8S_WG

P8U_W           

Lecture

Written/Oral

Pass

30

6

4

Physics research methods.

Part IV.

P8S_UW

P8S_UK

P8S_UU

P8U_K

P8S_UO         

      Lecture/

     Seminar

Oral

Pass

15

Total

120h

 Harmonogram zajęć - I semestr r.a. 2019/2020

1. Physics research methods. Part I.- 15 godz.

  • 25/10/2019, 08/11/2019, 29/11/2019, 06/12/2019, 12/12/2019, 17/01/2020, godz. 11:15-13:00, s. 121

 

 Harmonogram zajęć - II semestr r.a. 2019/2020

2. Modern Aspects of Physics* - 30 godz. (dr hab.Julien Guthmuller, dr hab. inż. Jędrzej Szmytkowski, dr hab. Jan Franz, dr hab. Paweł Możejko, prof. dr hab. Józef Sienkiewicz, dr hab. Tomasz Wąsowicz, dr hab. inż. Grażyna Jarosz, prof. dr hab. Marek Czachor, dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz, dr hab. inż. Barbara Kościelska, dr hab. inż. Marta Łabuda)

UWAGA ZMIANA - zajęcia przeniesione na semestr 4 

3.  Physics research methods Part II - 15 godz. (Prof. Franco Bagnoli)

- zajęcia realizowane w formule zdalnej na platformie enauczanie pod adresem

4.  Physics research methods** Part III - 15 godz. (Prof. Franco Bagnoli)

- zajęcia realizowane w formule zdalnej na platformie enauczanie pod adresem

UWAGA ZMIANA - zajęcia przeniesione na semestr 2