LISTA POTENCJALNYCH PROMOTORÓW DLA DOKTORANTÓW W SZKOLE DOKTORSKIEJ
NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Dyscyplina: nauki fizyczne

Pracownicy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 

Lp. Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)
słowa kluczowe max liczba nowych doktorantów na rok 2020/2021 *
1. dr hab. Jan Franz

1.Antimatter,

2.Scattering Theory,

3.Astrochemistry,

4.Monte Carlo Simulation

1
2. dr hab. Julien Guthmuller

1.Quantum chemistry,

2.Electron transfer,

3.Optical properties of molecules,   

4.Resonance Raman spectra

10
3. dr hab. Inż. Grażyna Jarosz

1.organic and hybrid devices,

2.charge transport in organic devices,

3.organic photodiodes,

4.energy conversion in organic photovoltaics

5
4. dr hab. inż. Barbara Kościelska

1.nanomaterials

2.plasmonic platforms,

3.glass,       

4.glass-ceramics

9
5. dr hab. Paweł Możejko

1.electron scattering,

2.electron scattering,

3.scattering theory,       

4.atomic and molecular physics

4
6. prof. dr hab. Józef Sienkiewicz

1.atomic physics

2.chemical physics,   

3.plasmon physics,

4.computational  physics

10
7. dr hab. inż. Jędrzej Szmytkowski

1.molecular physics,

2.photovoltaics,

3.organic electronics,

4.spectroscopy

10
*) Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej (§13) całkowita liczba doktorantów Szkoły Doktorskiej pod opieką promotora zależy od jego zależy od jego aktywności publikacyjnej w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rekrutację, mierzonej liczbą publikacji, o wartości co najmniej 70 punktów,  stanowiących osiągnięcie, przy czym do ustalenia wartości osiągnięcia stosuje się punktację podaną w aktualnym Wykazie Monografii, Czasopism i Konferencji Zagranicznych. Liczba doktorantów ustalana jest na moment wyznaczania opieki promotorskiej dla nowoprzyjętych doktorantów.