LISTA POTENCJALNYCH PROMOTORÓW DLA DOKTORANTÓW W SZKOLE DOKTORSKIEJ
NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2019/2020[1]

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

 

Pracownicy Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Lp.

Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)

1

dr hab. Beata Basińska

2

dr Tomasz Janowski

3

dr hab. inż. Krzysztof Leja

4

dr hab. Julita Wasilczuk

5

dr hab. inż. Krzysztof Zięba

[1] Lista osób, które zgłosiły się do pełnienia funkcji promotora w szkole doktorskiej, przygotowana na podstawie wypełnionych przez pracowników ankiet przesłanych przez wydział