Program kształcenia, dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości, r.a 2019/2020 i 2020/2021, zajęcia obowiązkowe

No. 

 Semester  

Course name 

8PRK-effect type assigned  

Course type 

 Assessment form 

Pass 

/grade 

Total hours of training  

1 

1 

Philosophy, research methodology with elements of logic 

 

Course outline

P8U_W  

P8S_WG 

P8S_KK  

Lecture 

Written 

Grade 

30 

2 

1 

 Quantitative research methods 

 

Course outline

P8U_W 

P8S_WG 

P8S_KK  

Laboratories 

Written 

Grade 

30 

3 

1 

Qualitative research methods

 

Course outline 

P8U_W  

P8S_WG 

P8S_KK  

Laboratories 

Written 

Grade 

30 

4 

2 

Management theory*

 

Course outline

P8U_U  

P8S_WG  

P8U_W  

Lecture 

Written 

Grade 

60 

5 

2 

Empirical research in Management** 

 

Course outline 

P8S_UW  

P8S_UK  

P8S_UU  

P8U_K  

P8S_UO  

Laboratories 

Written 

Grade 

30 

Total 

180h

 

Harmonogram zajęć - semestr zimowy r.a. 2019/2020

 1. Philosophy, research methodology with elements of logic  - 30 godz., dr Mateusz Bonecki

 • sala 009, 26.11.2019 (15.15-21.00), 27.11.2019 (15.15-21.00), 28.11.2019 (15.15-21.00), 29.11.2019 (15.15-21.00), 30.11.2019 (9.15-15.00)

2. Quantitative research methods, labs - 30 godz., dr Piotr Paradowski

 • 5.12.2019 TBA, 6.12.2019 (11.15-17.00) s. 202, 7.12.2019 (10.15-16.00) s. 202, 16.01.2020 (15.15-21.00) s. 214, 17.01.2020 (11.15-17.00) s. 202, 18.01.2020 (10.15-16.00) s.202

3. Qualitative research methods, labs  - 15 godz.- Joanna Szulc, 15 godz. - dr hab. inż. Krzysztof Zięba

 • sala 009, 26.11.2019 (9.15-14.00), 28.11.2019 (9.15-14.00), 29.11.2019 (9.15-14.00)
 • 7.01.2019 (15.15-20.00) s. 214, 8.01.2019 --- TBA, 9.01.2019 (15.15-20.00) s. 214, 10.01.2019 (15.15-20.00) s.202

   

   
Harmonogram zajęć - semestr letni r.a. 2019/2020

 4. Management theory* - prof. dr hab. Wojciech Czakon, dr hab. Aldona Glińska-Neweś

UWAGA ZMIANA - zajęcia przeniesione na semestr 4 

5. Empirical research in Management** - dr inż. Wioleta Kucharska 

UWAGA ZMIANA - zajęcia przeniesione na semestr 3

 

 

Harmonogram zajęć - semestr zimowy 2020/2021

 1. Philosophy, research methodology, elements of logic (dr M.Bonecki, dr A. Karalus- 30 godz. 

 • Zajęcia dla I roku
 • Zajęcia prowadzone na platformie e-nauczanie pod adresem, doktoranci dostali przez eDziekanat wiadomość od M.Krzyżanowskiego ws zajęć na MS Teams
 • Terminy zajęć: 6 listopada (14:00-20:00), 13 listopada (14:00-20:00), 14 listopada (9:00-15:00), 28 listopada (9:00-15:00), 4 grudnia (14:00-20:00), 18 grudnia (14-18), 16 stycznia (9-13) oraz 22 stycznia (14-18).

2. Quantitative research methods - (P.Paradowski, LIS&PG) 30 godz. 

 • Zajęcia dla I roku
 • Forma zajęć: stacjonarna, budynek WZiE (budynek nr 50), sala 202
 • Terminy zajęć: 12 grudnia (13:30-18:30), 14 grudnia (15:15-20:00), 15 grudnia (15:15-20:00), 23 stycznia (15:15-20:00), 29 stycznia (13:15-18:00), 30 stycznia (10:15-15:00)
 • Materiały z zajęć dostępne na platformie e-nauczanie pod adresem

3. Qualitative research methods - (K. Zięba) 30 godz. 

 • Zajęcia dla I roku
 • Zajęcia prowadzone na platformie e-nauczanie pod adresem
 • Terminy zajęć: 2 grudnia, 9 grudnia, 16 grudnia, 13 stycznia 2021, 20 stycznia 2021, 27 stycznia 2021. Wszystkie w godz. 9:30-14:00

5. Empirical research in Management - (W. Kucharska) 30 godz. 

 • Zajęcia dla I i II roku
 • Zajęcia prowadzone na platformie e-nauczanie pod adresem 
 • Terminy zajęć: 3 grudnia, 10 grudnia, 14 stycznia 2021, 21 stycznia 2021, 28 stycznia 2021, 4 lutego 2021. Wszystkie w godz. 9:30-14:00

 

Harmonogram zajęć - semestr letni 2020/2021

1. Management theories I (W. Czakon) - 15 godz. 

 • Zajęcia dla I i II roku
 • Zajęcia prowadzone na platformie e-nauczanie pod adresem
 • Terminy zajęć: 05/03/2021, 12/03/2021, 19/03/2021. Wszystkie w godz.: 11:00-16:00

1. Management theories II (W. Czakon) - 15 godz. 

 • Zajęcia dla I i II roku
 • Zajęcia prowadzone na platformie e-nauczanie pod adresem
 • Terminy zajęć: 09/04/2021, 16/04/2021, 23/04/2021. Wszystkie w godz.: 11:00-16:00

1. Management theories III  (A. Glińska-Neweś) - 30 godz. 

 • Zajęcia dla I i II roku
 • Zajęcia prowadzone na platformie e-nauczanie pod adresem
 • Terminy zajęć: 27/04/2021 (11:00-16:00), Pozostałe zajęcia w godz. 10:00-15:00: 06/05/2021, 07/05/2021, 20/05/2021, 21/05/2021, 27/05/2021. 

Writing scientific papers for Management and Economics Fields of Science - 5 godz.

 • dodatkowe, obligatoryjne zajęcia Soft Skills dla dyscyplin EiF oraz ZiJ
 • zajęcia dla I i II roku
 • Terminy zajęć: 25.05 (12:30-15:00), 31.05 (10-12:30)