Nauki o Zarządzaniu i Jakości [ZiJ]

 

Okres kształcenia: 4 lata (8 semestrów) 

Język kształcenia:  angielski 

Opis programu: 

Program kształcenia w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości został tak zaprojektowany, aby dostarczyć jego uczestnikom profesjonalnej wiedzy z obszaru zarządzania i elementów zarządzania jakością. Program obejmuje zagadnienia dotyczące ogólnej filozofii, filozofii nauk, logiki, ilościowych i jakościowych metod badawczych, teorii zarządzania. W trakcie kształcenia, studenci będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach kształcących ich umiejętności analityczne w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości. 

Zajęcia oferowane dotyczą teorii zarządzania, w szczególności mechanizmów tworzenia teorii w naukach o zarządzaniu i jakości, propagacji tychże teorii, roli menadżera w tworzeniu teorii zarządzania, teorii performatywnych, perspektywy instytucjonalnej w tworzeniu teorii o zarządzaniu, najbardziej znaczących teorii zarządzania dotyczących takich aspektów jak kompetencje, modele biznesu, modele serwityzacji, czy otwartych innowacji.  

Możliwości rozwoju kariery: 

Absolwenci programu doktorskiego zdobędą obszerną wiedzę oraz profesjonalnej umiejętności w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości, zawierającą elementy filozofii, logiki oraz metod badań naukowych. Absolwenci tego programu będą posiadać kwalifikacje umożliwiające im kontynuowanie kariery w sektorze prywatnym jako specjaliści, lub prowadzenie pracy naukowej na uczelni.  

Słowa kluczowe:

  • zarządzanie 
  • organizacja 
  • jakość i zarządzanie jakości 
  • innowacje 
  • klustry 
  • technologie 
  • zasoby ludzkie 
  • zmiany w organizacji