Opłata rekrutacyjna

 

Udział w rekrutacji do szkoły doktorskiej wiąże się z obowiązkiem wniesienia jednorazowej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej za rozpatrzenie aplikacji. Wysokość tej opłaty wynosi 85 PLN. Nadanie biegu dalszym czynnościom rekrutacyjnym następuje po uiszczeniu opłaty w pełnej wysokości

Brak opłaty skutkuje zablokowaniem możliwości dodawania do systemu rekrutacyjnego skanów dokumentów aplikacyjnych.

Opłatę wnosi się poprzez płatność kartą lub przelewem w walucie polskiej na indywidualne konto bankowe wskazane w systemie rekrutacyjnym uczelni

W przypadku zaistnienia ewentualnych nadpłat, nadpłacone kwoty nie będą zwracane. 

W przypadku dokonywania płatności z konta prowadzonego w walucie innej niż PLN lub kartą rozliczaną w walucie innej niż PLN, to po stronie kandydata leży obowiązek zastosowania właściwego kursu
 wymiany na dzień wniesienia opłaty, tak aby konto uczelni zostało uznane kwotą we właściwej wysokości. Ewentualne koszty przewalutowań i innych prowizji, w tym opłat ewentualnych banków pośredniczących, pokrywa kandydat.