Opłata rekrutacyjna

 

Udział w rekrutacji do szkoły doktorskiej wiąże się z obowiązkiem wniesienia jednorazowej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej.

Wysokość tej opłaty wynosi 85 PLN.

Opłatę wnosi się poprzez płatność kartą lub przelewem w walucie polskiej na indywidualne konto bankowe wskazane w systemie rekrutacyjnym uczelni. W przypadku dokonywania płatności z konta prowadzonego w walucie innej niż PLN lub kartą rozliczaną w walucie innej niż PLN, to po stronie kandydata leży obowiązek zastosowania właściwego kursu na dzień wniesienia opłaty, tak aby konto wskazane w zdaniu pierwszym zostało uznane kwotą we właściwej wysokości. Ewentualne koszty przewalutowań i innych prowizji, w tym opłat ewentualnych banków pośredniczących, pokrywa kandydat.

W przypadku zaistnienia ewentualnych nadpłat, nadpłacone kwoty nie będą zwracane.

Nadanie biegu dalszym czynnościom rekrutacyjnym następuje po uiszczeniu opłaty. Brak opłaty skutkuje zablokowaniem możliwości dodawania do systemu rekrutacyjnego skanów dokumentów aplikacyjnych.

 

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

 

1. Kiedy można ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej?


O zwrot opłaty można ubiegać się w dwóch przypadkach:

 a. gdy żaden z kierunków, na który kandydat aplikował, nie został uruchomiony
 b. wniesiono więcej niż jedną opłatę za rekrutację na ten sam rodzaj i tryb studiów

2. Co zrobić, jeżeli wniesiono dwie opłaty rekrutacyjne, pomimo udziału tylko w jednym naborze?

Można starać się o zwrot nadpłaty, składając odpowiedni wniosek do Biura Szkoły Doktorskiej.

3. Czy można uzyskać zwrot opłaty rekrutacyjnej, jeżeli złożono rezygnację z aplikacji na Politechnikę Gdańską?

Nie, dlatego przed uiszczeniem opłaty należy się zastanowić nad wyborem kształcenia na Politechnice Gdańskiej.

4. Czy można otrzymać zwrot opłaty rekrutacyjnej, jeżeli nie zdano egzaminu magisterskiego lub nie otrzymano dyplomu w terminie?

Nie, w razie wątpliwości należy uiścić opłatę dopiero po uzyskaniu kwalifikacji II stopnia.