Opłata rekrutacyjna

 

Udział w rekrutacji do szkoły doktorskiej wiąże się z obowiązkiem wniesienia jednorazowej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej.

Wysokość tej opłaty wynosi 85 PLN.

Opłatę wnosi się poprzez płatność kartą lub przelewem w walucie polskiej na indywidualne konto bankowe wskazane w systemie rekrutacyjnym uczelni. W przypadku dokonywania płatności z konta prowadzonego w walucie innej niż PLN lub kartą rozliczaną w walucie innej niż PLN, to po stronie kandydata leży obowiązek zastosowania właściwego kursu na dzień wniesienia opłaty, tak aby konto wskazane w zdaniu pierwszym zostało uznane kwotą we właściwej wysokości. Ewentualne koszty przewalutowań i innych prowizji, w tym opłat ewentualnych banków pośredniczących, pokrywa kandydat.

W przypadku zaistnienia ewentualnych nadpłat, nadpłacone kwoty nie będą zwracane.

Nadanie biegu dalszym czynnościom rekrutacyjnym następuje po uiszczeniu opłaty. Brak opłaty skutkuje zablokowaniem możliwości dodawania do systemu rekrutacyjnego skanów dokumentów aplikacyjnych.