LISTA POTENCJALNYCH PROMOTORÓW DLA DOKTORANTÓW W SZKOLE DOKTORSKIEJ
NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Dyscyplina: inżynieria lądowa i transport

Pracownicy Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

Lp. Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)
słowa kluczowe max liczba nowych doktorantów na rok 2020/2021 *
1 dr hab. inż. Andrzej Ambroziak 

1. coated woven fabrics
2. aluminium bracket
3. old concrete
4. low hight lintels

5
2 dr hab. inż Lech Bałachowski

1. soil investigations
2. soil improvement
3. physical modelling
4. deep foundations

10
3 dr hab. inż. Jerzy Bobiński

1.concrete,
2.reinforced concrete structures
3.finite element method 
4.localisation and strain softening

5
4 dr hab. inż. Marcin Cudny

1.Geotechnics
2.Geomechanics
3.Constitutive modelling of soils 
4.FE modelling in geotechnics

5
5 dr hab. Victor Eremeev 1.plates and shells
2.generalized media
3.surface elasticity
4.micro- and nanomechanics
9
6 prof. dr hab. inż. Mariusz Józef Figurski 1.Satellite Geodesy,             
2.Numerical Weather Prediction,           
3.GNSS,                   
4.GNSS Meteorology
5
7 dr hab. inż. Dariusz Gąsiorowski 1.Hydrology,
2.Hydraulics,
3.Computational fluid dynamics,
4.Numerical analysis
2
8 prof. dr hab. inż. Jarosław Górski 1. reliability of engineering structures
2. stochastic finite elements
3. generation of arbitrary random fields
4. sensitivity and reliability optimization
1
9 dr hab. inż. Piotr Iwicki 1.buckling analysis               
2.steel structures
3.load bearing capacity
0
10 dr hab. inż. Kazimierz Jamroz 1.traffic engineering,
2.road safety,
3.risk analysis and management, 
4.transportation engineering
9
11 prof. dr hab. inż. Robert Jankowski 1.earthquake engineering 
2.structural pounding
3.structural vibrations
4.dynamic loads
8
12 prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski 1.shell/plates analysis 
2.composites (technical fabrics) 
3.biomechanics
4.mechanical properties identification
10
13 dr hab. inż. Tomasz Kolerski 1.River ice dynamics
2.Mathematical modeling               
3.Ice load
4.Hydraulics and Hydrology
5
14 dr hab. inż. Marek Krzaczek 1.Building Phisics,                 
2.Energy efficiency and management,
3.DEM/CFD modelling,
4.Computational Fluid Dynamics
2
15 dr hab. inż. Izabela Lubowiecka 1.biomechanics
2.mechanics of structures 
3.finite element method
4.numerical simulations
8
16 dr hab. inż. Ireneusz Marzec 1.Reinforced concrete
2.Finite element method
3.Damage mechanics
4.Fracture
5
17 dr hab. inż. Mikołaj Miśkiewicz 1.Bridges
2.Structural diagnostics 
3.FEM Applications 
4.Structural Health Monitoring
10
18 dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz 1.building structures diagnostics,
2.strengthening of structural systems,
3.corrosion of concrete elements,
4.machine learning
4
19 dr hab. inż. Michał Nitka 1.Discrete Element Method 
2.numerical simulations 
3.code python 
4.granular material
10
20 dr hab. inż. Marek Pszczoła 1.asphalt pavement analysis            
2.low temperature cracking
3.climate change
4.thermal stresses
10
21 prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka 1.non-destructive testing
2.damage detection 
3.ultrasonic waves                    
4.ground penetrating radar
10
22 prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny 1.geoinformatics
2.hydrography
3.navigation
4.remote sensing
10
23 dr hab. inż. Michał Szydłowski 1.hydraulics and hydrology
2.mathematical modeling               
3.flood risk           
4.rivers and resevoirs
5
24 prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman 1.engineering structures
2.fracture mechanics 
3.soil mechnaics
4.mechanics of bulk solids
8
25 dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska 1.biomechanics
2.experimental mechanics
3.structural health monitoring
4.mathematical modelling of structures
1
26 dr hab. inż. Michał Wójcik 1.FEM,                 
2.experiments
3.silo structures
4.granular material
5
27 dr hab. inż. Piotr Zima 1.fluid mechanics       
2.hydraulics       
3.hydrology           
4.migration of pollution
10
28 dr hab. inż. Joanna Żukowska 1.transport           
2.traffic engineering           
3.transport safety                     
4.safety management systems
10
*) Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej (§13) całkowita liczba doktorantów Szkoły Doktorskiej pod opieką promotora zależy od jego zależy od jego aktywności publikacyjnej w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rekrutację, mierzonej liczbą publikacji, o wartości co najmniej 70 punktów,  stanowiących osiągnięcie, przy czym do ustalenia wartości osiągnięcia stosuje się punktację podaną w aktualnym Wykazie Monografii, Czasopism i Konferencji Zagranicznych. Liczba doktorantów ustalana jest na moment wyznaczania opieki promotorskiej dla nowoprzyjętych doktorantów.